gepubliceerd op 15 maart 2019
Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2019 voor Mieke van Zonneveld

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2019 toegekend aan aan Mieke van Zonneveld voor haar poëziebundel Leger.  Deze in 1925 ingestelde prijs is in de taal van het reglement een ‘prijs van aanmoediging’, tegenwoordig ook wel ‘stimuleringsprijs’ genoemd. Hij wordt ieder jaar uitgereikt, afwisselend in de categorieën poëzie en proza, aan een schrijver van wie in de voorgaande jaren haar/zijn eerste of eerste twee publicaties zijn verschenen. De prijs bestaat uit een ‘object’ en 7.500 euro.

De bekroonde poëziebundel Leger verscheen in 2017 bij De Bezige Bij. Volgens de Commissie van voordracht, bestaande uit Kester Freriks (voorzitter), Pia de Jong, Gerard Raat en Yves T’Sjoen, balanceert de poëzie van Van Zonneveld op de grens van mysterie en helderheid, tussen duisterheid en toegankelijkheid. De Commissie oordeelt onder meer:

De inzet van het dichterschap van Van Zonneveld is groot en ze neemt haar werk zeer ernstig, zonder spoor van ironie. Dit schrijft ze bijvoorbeeld: ‘Mijn psalmen vielen stil of werden enkel lippendienst. / Gewogen in de holte van mijn hand verstond ook God ze niet’. Ook in het lange ‘Dagboek van een lentemeisje’ overheerst het verlangen naar aards geluk, naar een liefdesparadijs. […] Daarbij moet toegevoegd worden haar grote aandacht voor muzikaliteit van de taal met subtiel gebruik van stijlmiddelen als alliteratie, enjambement, binnenrijm en soms eindrijm. […]
Het is om een optelsom van een groot aantal zeer bijzondere stilistische en formele kwaliteiten dat de jury de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs van het jaar 2019 unaniem toekent aan Mieke van Zonneveld voor haar debuutbundel Leger. Van Zonneveld getuigt in deze bundel van een belangrijk dichterschap waarvan de inspiratiebronnen teruggaan van de klassieke oudheid tot Herman Gorter, van de Bijbel, het Paradijs en zelfs een bijna noodlottig ziekbed. […] haar dichterschap houdt nu al een grote belofte in.

Lees hier het volledige juryrapport.

Eerdere laureaten van de Van der Hoogtprijs (poëzie) zijn onder anderen Idwer de la Parra, Hanneke van Eijken, Kira Wuck, Lieke Marsman, Ester Naomi Perquin, Thomas Möhlmann, Micha Hamel, Geert Buelens, René Puthaar, Erik Menkveld, Piet Gerbrandy, Peter Ghyssaert, Anna Enquist, Eva Gerlach, H.C. ten Berge, Christine D’haen, Leo Vroman, Ida G.M. Gerhardt, M. Vasalis, H. Marsman en J. Slauerhoff.

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Laureatenmiddag van de MdNL op zaterdag 21 september om 14.00 uur in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.