gepubliceerd op 30 december 2018
Oproep MNL-fellowships

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gaat vanaf 2019 van start met MNL-fellowships. Deze fellowships bieden steun aan onderzoekers met goede en originele onderzoeksideeën, maar zonder de toenemende nadruk op innovatie en valorisering die grotere subsidieverstrekkers veelal kenmerkt. MNL-fellowships zijn mede bedoeld om de continuïteit van het werkterrein van de Maatschappij te garanderen. MNL-fellows krijgen een beurs om gedurende twee of drie maanden onderzoek te doen. De beurs is een onkostenvergoeding van 1500 euro per maand met een maximum van 4500 euro. MNL-fellows hebben de beschikking over een werkplek (met Wifi, zonder computer) in de Universiteitsbibliotheek Leiden, waar de collectie van de MNL aanwezig is.

Wie komt in aanmerking voor een MNL-fellowship?

MNL-fellowships zijn zowel bedoeld voor junior- als voor senioronderzoekers. Een voltooide promotie is geen voorwaarde. U komt in aanmerking als u onderzoek wilt doen op het werkterrein van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, dat wil zeggen de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde of de onderlinge samenhang van deze gebieden. MNL-fellowships zijn geen subsidies voor creatief literair werk. Een inhoudelijke link met de collectie van de Maatschappij aanwezig in de UB Leiden wordt aangemoedigd, maar is niet noodzakelijk. MNL-fellowships staan open voor kandidaten met aantoonbaar wetenschappelijke capaciteiten uit heel de wereld. Niet-Nederlandse kandidaten zorgen in beginsel zelf voor eventuele visa, huisvesting en andere praktische zaken. Zowel MNL-leden als niet-leden worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. Een reeds afgekeurde aanvraag kan eenmaal opnieuw worden ingediend.

Tijdpad

De deadline voor het indienen van voorstellen is 1 maart 2019. Het bestuur van de Maatschappij maakt de beslissing uiterlijk 1 mei 2019 bekend. Begindatum en planning van het fellowship is in overleg.

Aanvraagprocedure

U kunt zich aanmelden voor een MNL-fellowship door de volgende documentatie te mailen naar het MNL-secretariaat t.a.v. mevr. dr. Tanja Simons (mnl@library.leidenuniv.nl):

  1. Uw naam en adresgegevens
  2. Kort curriculum vitae inclusief een lijst van publicaties
  3. Uw onderzoeksvoorstel: hierin beschrijft u beknopt wat u wilt onderzoeken en op welke manier u dat gaat aanpakken (bronnen/corpora, methode). Ook schetst u de wetenschappelijke en/of theoretische kaders van uw project. Uit uw voorstel blijkt de relevantie van uw onderzoek voor het werkterrein van de MNL. Ook geeft u aan voor hoeveel weken of maanden u een fellowship aanvraagt. Uw voorstel telt maximaal 800 woorden. Het voorstel kan in het Nederlands of het Engels worden opgesteld.
  4. De beoogde resultaten van het onderzoek: geef kort aan welke wetenschappelijke output uw project oplevert. Vanwege de bescheiden omvang van de fellowships is het niet altijd mogelijk om afgeronde producten in de vorm van artikelen of boeken op te leveren: u kunt het fellowship ook inpassen in een groter onderzoeksproject of denken aan bescheidener output zoals een congresbijdrage. Daarnaast wordt MNL-fellows gevraagd om ten minste één maal een bijdrage te leveren aan de website van de Maatschappij. Zo mogelijk geeft u een lezing voor een van de commissies van de Maatschappij (bijvoorbeeld de Commissie voor Taal- en Letterkunde of de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde) of voor een breder publiek (bijvoorbeeld via de UB Leiden).
  5. De naam van een referent die bekend is met uw onderzoek en die eventueel geraadpleegd kan worden voor advies.

De aanvraag zal worden beoordeeld door een commissie met specialisten uit de verschillende disciplines die de MNL verenigt (letterkunde, taalkunde, geschiedenis): prof.dr. Jaap Goedegebuure (voorzitter), prof.dr. Wijnand Mijnhardt, dr. Suzanne Aalberse, dr. Feike Dietz.