gepubliceerd op 25 december 2018
Jaarboek 2018 van Werkgroep De Zeventiende Eeuw

Bij Uitgeverij Verloren is op de valreep van 2018 het Jaarboek van Werkgroep De Zeventiende Eeuw verschenen. Het Jaarboek 2018, Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief staat grotendeels in het teken van het congres dat de Werkgroep in 2017 organiseerde: Secreten, spionage en stiekem gedoe in de zeventiende eeuw. De zeventiende eeuw wordt regelmatig aangeduid als ‘The age of secrecy’. Maar terwijl er internationaal veel aandacht is voor geheimhouding, spionage en clandestiene kennis, zijn deze thema’s in de geschiedenis van de Nederlanden nog maar mondjesmaat onderzocht. Dit congres bracht daar verandering in.

Het Jaarboek 2018 bevat bijdragen rond het thema Secreten, spionage en stiekem gedoe in de zeventiende eeuw van Djoeke van Netten (‘Geheime praktijken?! Zeventiende-eeuwse geheimen en waar ze te vinden’), Ingmar Vroomen en Lidewij Nissen (‘Cijferschrift en spionage. De geheime correspondentie van raadspensionaris Johan de Witt met de Nederlandse ambassadeur en zijn secretaris in Engeland, 1664-1665’), Arjan de Koomen (‘Werkplaatsgeheimen en boeken van openbaring. Een onthullend perspectief op de kunstliteratuur van de zeventiende eeuw’) en Jan Daalder (‘Geheimhouding rond de missie van Michiel de Ruyter van 1664-1665’). Daarnaast telt het Jaarboek nog twee op zichzelf staande artikelen (van Michel Hoenderboom en Ton van Strien) en twee korte inkijkjes in nieuw onderzoek.

Het Jaarboek 2018, Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief van Werkgroep De Zeventiende Eeuw is te bestellen via de website van Uitgeverij Verloren.