gepubliceerd op 23 november 2018
Oproep inzenden voor de Elise Mathilde-prijs 2019

Wie schrijft het beste essay over de Nederlandse taal? Degene die dat voor elkaar krijgt, wint de Elise Mathilde-prijs, een initiatief van een aantal gerenommeerde organisaties, waaronder het Elise Mathilde Fonds. Dat fonds stelt ook de prijs ter beschikking, een bedrag van € 10.000,–. Het winnende essay wordt bovendien gepubliceerd in het tijdschrift Onze Taal en op de websites van de mede-organisatoren van de prijs.

De Elise Mathilde-prijs is genoemd naar Elise Mathilde van Beuningen (1890-1941), die haar vermogen naliet aan de door haar opgerichte Stichting Elise Mathilde Fonds. De prijs is een initiatief van de stichting in samenwerking met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en het Genootschap Onze Taal.

Het overkoepelende thema van de prijs is ‘De eigen natie in kosmopolitisch perspectief’, waarbij beurtelings de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis centraal staan. De prijs werd in 2018 voor het eerst uitgereikt aan Fien Veldman, voor een opstel over een letterkundig onderwerp.

De in het Nederlands geschreven inzending mag maximaal 2000 woorden omvatten en moet aanhaken bij het thema ‘Nederlands in kosmopolitisch perspectief’. De jury kijkt uit naar vlotgeschreven, overtuigende en goed onderbouwde stukken over dit onderwerp. Iedereen kan meedoen; uw inzending is uiterlijk 1 maart 2019 welkom via mnl@library.leidenuniv.nl.

De jury die de inzendingen beoordeelt, wordt gevormd door afgevaardigden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en het Genootschap Onze Taal.