vrijdag 7 december 2018 om 19:15 uur
Pieterskerk, Pieterskerkhof 1a, Leiden
gepubliceerd op 7 november 2018
Huizingalezing 2018 door Jolande Withuis

Jolande Withuis houdt vrijdag 7 december de 47ste Huizingalezing. In de Pieterskerk in Leiden zal de socioloog en schrijver een rede houden met als titel Leve het Leven. Over vrijheid en de biografie. Withuis heeft een groot aantal boeken op haar naam staan, waaronder de biografie van de verzetsheld Pim Boellaard en die van koningin Juliana.

De lezing ter nagedachtenis van historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945) wordt sinds 1972 jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, en sinds 2014 ook door Elsevier Weekblad. De lezing heeft een cultuurhistorisch of cultuurfilosofisch onderwerp. Co-referent bij de 47ste lezing is Elisabeth Leijnse, hoogleraar letterkunde aan de Universiteit van Namen.

De biografie was in Nederland lange tijd een weinig gewaardeerd genre. Inmiddels hebben zowel lezers als schrijvers het levensverhaal omarmd en halen zelfs vuistdikke biografieën regelmatig de toptien. Withuis verklaart deze omslag uit de processen van individualisering, secularisering en ontideologisering die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan: ‘Bevrijd van zuilen en ideologieën kunnen we onze volle aandacht richten op het wedervaren van losse mensen. De biografie onderstreept de waarde van een individueel leven. Zoals totalitarisme, of dat nu politiek of religieus van inhoud is, mensen perst in een dwingende eenheidsmal, zo gaat het de biograaf juist om de unieke ervaringen en emoties van een individu dat altijd van die mal zal afwijken.’

Geïllustreerd met voorbeelden uit oude en nieuwe biografieën en haar eigen boeken over verzetsheld Pim Boellaard en koningin Juliana inventariseert Withuis de in haar ogen voornaamste verdiensten, valkuilen en dilemma’s van het genre. Zoals: wat kan een biograaf met psychologie; wat is een feministische biografie; zijn biografen (en hun publiek) voyeurs? En: waarom vormt identiteitspolitiek een bedreiging voor de biografie?

Na afloop zal letterkundige Elisabeth Leijnse reflecteren op de lezing.

Programma

19.15 uur – Deuren Pieterskerk open
20.00 uur – Welkomstwoord
20.10 uur – Lezing, en na afloop volgt het commentaar van de referent
21.30 uur – Einde en gelegenheid tot het nuttigen van een drankje

Toegang

Kaarten kunt u bestellen via de website van de Pieterskerk. Sommige stoelen in de 2de rang van de Pieterskerk hebben een beperkt zicht op het podium. U krijgt een drankje na afloop van de lezing en ontvangt de lezing in boekvorm mee naar huis.

Uitgave

De tekstuitgave van de Huizingalezing is na de lezing verkrijgbaar via de webshop van Elsevier Weekblad of (internet) boekhandels.