dinsdag 9 oktober 2018
Aula, Oude Lutherse kerk, Singel 411, Amsterdam
gepubliceerd op 20 september 2018
Gouden Eeuw Lezing 2018 door René van Stipriaan

Het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age nodigt u graag uit voor de Gouden Eeuw Lezing 2018, die op dinsdag 9 oktober aanstaande in de Aula van de UvA zal plaatsvinden. In 2018 is het onderwerp gekoppeld aan het herdenkingsjaar van de 400ste sterfdag van de ‘eerste echte Amsterdammer’, G.A. Bredero.

De lezing van René van Stipriaan heeft als titel Shakespeare, Bredero, Rembrandt. Het theater van de hartstochten in de zeventiende eeuw meegekregen. Onlangs ontrafelde Van Stipriaan in De hartenjager. Leven, werk en roem van Gerbrandt Adriaensz. Bredero de mythen en mysteries rond deze getalenteerde en vrijmoedige Amsterdammer. In de Gouden Eeuw Lezing plaatst Van Stipriaan Bredero in het ruimere perspectief van de cultuur van de Nederlandse Gouden Eeuw:

Waarnemen en weten zijn de sleutelbegrippen in de kennisrevolutie van de zeventiende eeuw. Er horen namen bij van denkers als Bacon, Descartes en Spinoza, maar ook van praktische onderzoekers als Beeckman, Stevin en Van Leeuwenhoek. De christelijke heilsleer en oude doctrines als het aristotelisme boetten gestaag in aan wetenschappelijk relevantie. Toch werd aan het begin van de zeventiende eeuw de werking van de zintuigen en het menselijk oordeel als veel problematischer ervaren, dan de uitkomst van de kennisrevolutie wil doen vermoeden. Daarin hadden literatuur en schilderkunst een sleutelrol. Aan de hand van Shakespeare, Bredero en Rembrandt wordt in deze lezing uiteengezet hoe hartstochten in staat zijn om een gezond brein te corrumperen, de zintuigen als een vervormend brandglas te laten werken. Het vertrouwen in de ratio dat door Descartes en Spinoza werd verkondigd is hier nog ver weg.

Aanmelden

De lezing begint om 20:00 uur in de Aula van de UvA  (Oude Lutherse kerk, Singel 411, Amsterdam). Toegang is gratis, maar aanmelden is gewenst via goudeneeuw-fgw@uva.nl

Na afloop is er een receptie alwaar de lezing dan verkrijgbaar zal zijn.