vrijdag 7 september 2018 om 14:00 uur
Dorpskerk Huizum, Leeuwarden
gepubliceerd op 4 augustus 2018
Slauerhoffmiddag te Leeuwarden

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 vindt op vrijdagmiddag 7 september een speciale Slauerhoffmiddag plaats in de Dorpskerk Huizum, het oudste monument van de stad Leeuwarden. Het gebeurt in Nederland niet vaak dat het werk van een schrijver meer dan 80 jaar na zijn overlijden nog wordt gelezen, laat staan dat er over die persoon na zo’n lange periode in enig jaar meerdere boeken worden uitgebracht. Zoals Jan Slauerhoff een volstrekt eigenzinnig persoon was die een hoogst a-typisch leven heeft geleid zo vormt Slauerhoff ook in dit opzicht de bekende uitzondering die de regel bevestigt.

Deze middag zullen maar liefst drie boeken van en over Slauerhoff ten doop worden gehouden:

  • Het boek Tienmaal In Memoriam Patris waarin het uitzonderlijk lange herdenkingsgedicht van Slauerhoff in maar liefst tien talen verschijnt, met voor- en nawoord van Peter de Haan.
  • De geheel herziene Slauerhoffbiografie van Wim Hazeu (uitgever: Arbeiderspers).
  • de onder redactie van Hein Aalders en Menno Voskuil samengestelde geheel vernieuwde uitgave van de Verzamelde Gedichten van Slauerhoff (uitgever: Nijgh & Van Ditmar).

De middag is gratis toegankelijk, maar u wordt wel verzocht zich aan te melden via dorpskerkhuizum@gmail.com

Voor meer informatie (en ook voor meer Slauerhoff-activiteiten) zie de website www.slauerhoff-2018.nl