Donderdag 7 juni 2018
om 14:00 uur
lokaal SPA 01.14, Radboud Universiteit, Nijmegen
gepubliceerd op 29 mei 2018
Symposium ‘Water’ aan de Radboud Universiteit

Op 7 juni vindt aan de Radboud Universiteit een mini-symposium plaats over water, mede georganiseerd door Werkgroep De Moderne Tijd. Water heeft allerlei functies in de samenleving: het is een bron van leven, maar het kan ook een bedreiging vormen als gebieden door overstromingen getroffen worden. Water heeft ook talloze kunstenaars door de eeuwen heen geïnspireerd. Sprekers van verschillende achtergronden buigen zich over het fenomeen water en de rol ervan in onze cultuur en daarbuiten.

Programma:

14.00-14.10 Lotte Jensen (RU): Welkom en inleiding

14.10-14.40 Maaike van Berkel (RU): Bron des levens:
watervoorziening in middeleeuws Basra en Bagdad

14.40-15.10 Maarten Kleinhans (UU): Levend laagland: hoe
natuurlijke processen en menselijk handelen de delta vormden
en verdrinken

15.10-15.30 Koffie en thee

15.30-16.00 Hanneke van Asperen (RU): Naar het voorbeeld van
de heilige Elisabeth. Een nieuwe blik op het altaarstuk met de
Sint-Elisabethsvloed in het Rijksmuseum

16.00-16.30 Jenny Reynaerts (Rijksmuseum): Hollands water.
Verbeelding en werkelijkheid

16.30-17.00 László Munteán (RU): The Underwater Sublime:
Visualizing Modern Shipwrecks

Borrel na afloop in het Cultuurcafe op de Campus.

Toegang:

De toegang is gratis. Wel graag even aanmelden voor 1 juni bij
Lotte Jensen (l.jensen@let.ru.nl)