gepubliceerd op 20 mei 2018
Tentoonstelling Louis Couperus en de beeldhouwkunst

In het Haagse Louis Couperus Museum is van 20 mei tot en met 14 oktober de tentoonstelling ‘Een sneller schrik van schoonheid…’ Louis Couperus en de beeldhouwkunst te zien., samengesteld door curator Caroline de
Westenholz. Enerzijds zijn portretten en beeltenissen van Couperus zelf en naar zijn werk te zien,  en anderzijds beelden uit de klassieke oudheid die hij beschrijft in zijn boeken.

Beelden van en naar Couperus

Er bestaan verschillende portretsculpturen van Couperus. Allereerst zijn dit de bekende beelden in de Surinamestraat en aan het Lange Voorhout, maar ook minder bekende zoals de bustes van Theo Dobbelman, het Franse duo Mathias en Nathalie en de kop door Corrado Ruffino in Rome. Daarnaast zijn er verschillende beelden gemaakt naar thema’s of titelheldinnen uit Couperus’ werk door beeldhouwers als Theo van der Nahmer, Tom Pucky, Wibbine van Roon en Jan Wolkers. Dit is te zien in de voorkamer van het museum.

Sculptuur uit de klassieke oudheid

Louis Couperus liet zich zijn leven lang inspireren door kunst en mythologie uit de Klassieke Oudheid. Wij denken hierbij aan boeken als Reisimpressies (1894), waarin hij zijn eerste reis door Italië beschrijft, verder aan romans als Dionyzos (1904), De berg van licht (1905-1906), Herakles (1913) en beschrijvingen van kunst als in Uit blanke steden onder blauwe lucht (1912/1913).

In de achterkamer van het museum worden beelden en foto’s van sculpturen uit de oudheid getoond. Essentie hierbij is hoe de houding ten opzichte van het kijken naar klassieke sculptuur in de negentiende eeuw verandert. Werd beeldhouwkunst aanvankelijk beoordeeld vanuit een esthetisch of Christelijk/moralistisch standpunt, in de loop van de eeuw werden de antieke beelden steeds meer gezien als ‘bezielde objecten’. Deze maakten als zodanig hun entree als personages in de literatuur, ook bij Couperus.

De tentoonstelling is van 20 mei t/m 14 oktober te zien in het Louis Couperus Museum, Javastraat 17, Den Haag. Zie voor meer informatie de website van het museum.