Vrijdag 15 juni 2018
om 14:00 uur
Lipsius-gebouw, zaal 019, Cleveringaplaats 1, Leiden
gepubliceerd op 8 mei 2018
Lezingenmiddag Indische Letteren: De ‘Grote Vijf’ en Indië

Op vrijdagmiddag 15 juni aanstaande vindt in Leiden weer een lezingenmiddag van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde plaats. Het thema van deze middag is De ‘Grote Vijf’ en Indië. In verschillende lezingen wordt de band die Gerard Reve, Harry Mulisch, Willen Frederik Hermans, Hella S. Haasse en Jan Wolkers met Nederlands Indië hadden nader belicht.

Programma:

14:00  Opening door de voorzitter

14:10  Olf Praamsra over Gerard Reve

14:35  Aleid Truijens over Hella S. Haasse

15:00  Tom Phijffer over W.F. Hermans

15:25  Boekpresentatie Gerard Termorshuizen en Coen van ’t Veer

15:35  Theepauze

16:05  Peter van Zonneveld over Harry Mulisch

16:30  Onno Blom over Jan Wolkers

16:55  Sluiting

Toegang:

De toegang is zoals altijd gratis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.