zaterdag 12 mei 2018 om 14:00 uur
Heerenzaal van Restaurant L’ Union, Markt/Kraanpoort, Roermond
gepubliceerd op 27 april 2018
Tweede werkvergadering van de Zuidelijke Afdeling

Op zaterdagmiddag 12 mei aanstaande zal in de Heerenzaal van Restaurant L’ Union in Roermond de tweede werkvergadering in 2018 van de Zuidelijke Afdeling plaatsvinden. Als gasten zijn uitgenodigd Willem Otterspeer, die zal spreken over ‘De Leidse universiteit in oorlogstijd’, en Lotte Jensen, over ‘De Nederlander bestaat. Nationale identiteitsvorming in heden en verleden’.

Willem Otterspeer studeerde geschiedenis en filosofie aan de Universiteit Utrecht en schrijft voornamelijk over ideeëngeschiedenis en over intellectuele instellingen. In 1992 promoveerde hij cum laude op het proefschrift De wiekslag van hun geest over de Leidse universiteit in de negentiende eeuw. Dat boek was de grondslag voor een veel groter project, een vierdelige geschiedenis van de Leidse universiteit, waarvan nu drie delen gepubliceerd zijn. Daarnaast publiceerde hij biografieën van de filosoof G.J.P.J. Bolland (1995) en de historicus Johan Huizinga (2006) en W.F. Hermans (2013/2015). Otterspeer kreeg voor zijn werk een aantal prijzen, waaronder de Dr. Wijnaendts Francken-prijs, en de Eurekaprijs voor wetenschapscommunicatie.

Over de oorlogsgeschiedenis van zijn universiteit vertelde hij in een interview: ‘Ik bekijk de opstelling van verschillende universiteiten – technische, protestantse, oude en jonge – in de oorlog. In hoeverre heeft hun karakter eraan bijgedragen dat ze verschillend reageren op die oorlog? Een menigte verzamelt zich voor het Academiegebouw na de protestrede van rechtendecaan Cleveringa op 26 november 1940. Kort hierna werd de universiteit gesloten. Wat valt op? ‘Ik houd een uitgebreid antwoord nog even voor me, maar de Leidse universiteit heeft relatief goed gereageerd. De Duitsers probeerden de universiteit te nazificeren, maar daar hebben de hoogleraren een stokje voor gestoken door massaal het werk neer te leggen. Heel veel studenten zijn toen gaan studeren in Amsterdam of Utrecht. Leiden had ook collaborateurs en er zijn na de oorlog ook mensen gezuiverd, maar het zijn er niet veel. Een stuk of vijf. Het moet een evenwichtig boek worden met ook aandacht voor de slachtoffers.’

Lotte Jensen is als hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij studeerde Nederlands en Wijsbegeerte in Utrecht. In 2001 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift getiteld ‘Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt’. Vrouwentijdschriften en journalistes in de achttiende en negentiende eeuw.  Ze verkreeg in 2011 een NWO-Vidi subsidie voor het project “Proud to be Dutch”, waarin de Nederlandse identiteitsvorming tussen 1648 en 1815 in relatie tot oorlog en vrede centraal stond. Momenteel werkt ze met een team onderzoekers aan haar Vici-project ‘Dealing with Disasters. The Shaping of Local and National Identities in the Netherlands, 1421-1890’. Het onderzoek van Jensen spitst zich toe op de Nederlandse cultuurgeschiedenis (1600-1900), met speciale aandacht voor nationale identiteitsvorming en nationalisme. Een van haar recente werken is Vieren van Vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit. Het spoor in dit boek zijn de vredesluitingen van 1648 tot 1815 die volgens haar belangrijke impulsen aan de nationale identiteit hebben gegeven.

Aanmelding:

Voorafgaande aanmelding van uw komst wordt op prijs gesteld.

Het staat u vrij bij bijeenkomsten een of twee introducés mee te brengen. Door derden te betrekken bij onze activiteiten kan de aantrekkelijkheid van het lidmaatschap van de MdNL vergroot worden. U kunt u aanmelden via maatschappijzuid@kpnmail.nl

Diner na afloop in L’ Union:

Aan degenen die na afloop van de vergadering met het bestuur en de sprekers willen dineren, wordt verzocht dit voorafgaand per e-mail aan de secretaris te melden. Dit ten behoeve van het reserveren van een tafel in restaurant L’ Union. Wel brengen wij iedereen onder de aandacht dat de kosten van het diner en de wijn door elke deelnemer zelf voldaan moeten worden.