zaterdag 26 mei 2018 om 13:45 uur
Klein Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden
gepubliceerd op 26 april 2018
Feestelijke viering 125 jaar vrouwen in de Maatschappij

Op zaterdagmiddag 26 mei aanstaande, aansluitend op de jaarvergadering, viert de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde met een feestelijk programma dat 125 jaar geleden het lidmaatschap van de MdNL werd opengesteld voor ‘beiderlei kunne’. Al eerder waren er vrouwelijke ereleden benoemd, zoals Geertruida Bosboom-Toussaint in 1870, maar in 1893 werden de eerste dertien talentvolle vrouwen ‘gewoon lid’. Als opmaat naar deze middag diende het blog Dames in Data (waar u overigens ook na 26 mei nog nieuwe bijdragen in zult aantreffen).

Het programma voor deze middag bevat naast de benoeming van vier nieuwe ereleden (Judith Herzberg, Els Kloek, Sophie de Schaepdrijver en Riet Schenkeveld-van der Dussen)  verschillende lezingen, voordrachten en muziek.  In het onderdeel ‘Schrijf vooral zoo vaak je wil’. Literaire correspondenties tussen vrouwen en mannen lezen de acteurs Hanne Arendzen, Hans Croiset en Susanne Onel brieven van o.a. Mina Kruseman, Clare Lennart en Tesselschade Roemers.

Programma:

13:45 Petra Teunissen, Welkomstwoord en introductie van het programma

`Schrijf vooral zoo vaak je wil’. Literaire correspondenties tussen vrouwen en mannen.

Brieven van Mina Kruseman (1839-1922) x Multatuli (1820-1887), gelezen door Hanne Arendzen en Hans Croiset

14:00 Laudatio Sophie de Schaepdrijver

De historische breuklijn tussen België en Nederland door de Grote Oorlog
dvd Brave Little Belgium

14:15 De briefwisseling tussen Clara Klaver /Clare Lennart (1899-1972) x Frans Coenen (1866-1936), gelezen door Hanne Arendzen en Susanne Onel

14:30 Laudatio Judith Herzberg

causerie van Jeroen Onrust, Stille wateren, diepe gronden: het verhaal van regenwormen in ons boerenland

15:00 Laudatio Els Kloek

Interview Ineke Huysman met Els Kloek, De kathedraal is blijven staan

15:20 De briefwisseling tussen Tesselschade Roemers (1594-1649) en Pieter Hooft (1581-1647), gelezen door Susanne Onel en Hans Croiset

15:30 Laudatio Riet Schenkeveld-van der Dussen

Margot Kalse (alt-mezzo) en Elly van Munster (luit), O Parel en Puyck der Vrouwen

16:00 Agnes Sneller, Geschiedenis van vrouwen en mannen: bronnen van inspiratie en confrontatie

16:15 Afsluiting met aansluitend receptie

Aanmelden:

Voor het bijwonen van deze middag is aanmelding niet noodzakelijk, maar wordt wel op prijs gesteld via mnl@library.leidenuniv.nl