gepubliceerd op 12 april 2018
Een nieuwe aflevering van het TNTL

Bij Uitgeverij Verloren is de eerste aflevering van 2018 van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde verschenen. De afleveringen van TNTL bevatten gewoonlijk artikelen uit elk van de volgende rubrieken: taalkunde inclusief de lexicografie, letterkunde van de Middeleeuwen, letterkunde van de zestiende-zeventiende eeuw, letterkunde van de achttiende-negentiende eeuw, en sinds 2000 ook letterkunde van de twintigste eeuw. In de essayrubriek ‘Interdisciplinair’ worden studies uit andere vakgebieden besproken die methodisch of anderszins van belang zijn voor de neerlandistiek.

In dit nummer vindt u onder meer artikelen van Jeroen Dera en Alex Rutten (over de radiopraktijk van P.H. Ritter), Marlou de Bont (over Hendrik Conscience) en Jürgen Pieters (over de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur).

Zie voor de volledige inhoudsopgave de website van Uitgeverij Verloren.