donderdag 26 april 2018 om 15:00 uur
Vossiuszaal, Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27, Leiden
gepubliceerd op 21 maart 2018
Symposium en boekpresentatie ‘Van Constantijntje tot Tonio’

Bij uitgeverij Verloren verschijnt binnenkort de bundel Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur (onder redactie van Rick Honings, Olga van Marion en Tim Vergeer). U bent van harte uitgenodigd voor het symposium en de boekpresentatie rondom deze nieuwe bundel  op donderdag 26 april 2018 om 15.00 uur. Het symposium wordt gehouden in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden.

Al in de vroegmoderne tijd wist Joost van den Vondel zijn publiek diep te raken met het gedicht over zijn overleden zoontje Constantijntje. Ook in de negentiende eeuw uitten vele dichters het verdriet om hun gestorven kinderen in hun werk, zoals Willem Bilderdijk, Hendrik Tollens en François HaverSchmidt. Recentelijk is er een ware hausse aan dodekindliteratuur. Denk maar eens aan Schaduwkind van P.F. Thomése, Contrapunt van Anna Enquist, Tonio van A.F.Th. van der Heijden én zelfs De kleine blonde dood van Boudewijn Büch. Het zijn voorbeelden van een onderbelicht, maar aangrijpend en intiem genre in de Nederlandse literatuur.

Deze verzameling essays over romans en gedichten waarin (verwerking van) de dood van een kind centraal staat, sluit aan bij de huidige internationale belangstelling in kunst en literatuur voor ‘representations of childhood death’. De bundel Van Constantijntje tot Tonio biedt een overzicht van hoe het dode kind in de loop der tijd is gepresenteerd in de Nederlandse literatuur, vanaf de middeleeuwen tot nu.

Programma:

14.45 Inloop

15.00 Universiteitsbibliotheek, Vossiuszaal – Symposium met flitslezingen door Jacqueline Bel, Jaap Goedegebuure, Lotte Jensen, Maaike Meijer en Tim Vergeer. Frans-Willem Korsten zal enkele prikkelende stellingen bespreken met het publiek, en Rick Honings zal het symposium presenteren. Olga van Marion zal het geheel verlevendigen met literaire fragmenten.

16.45 Aanbieden van de bundel aan een VIP.

17.00 Borrel in Galerie Café Leidse Lente, Haagweg 4.

Aanmelden:

Wij hopen u te ontmoeten op donderdag 26 april a.s. De toegang is vrij, maar u wordt wel verzocht zich aan te melden bij Tim Vergeer: t.vergeer@hum.leidenuniv.nl.

De bundel Van Constantijntje tot Tonio kan na afloop van het symposium aangeschaft worden voor €29,-. Er kan alleen contant betaald worden.