gepubliceerd op 14 maart 2018
Kruyskampprijs 2018 voor Herman Brinkman

De MdNL heeft de Kruyskampprijs 2018 toegekend aan Herman Brinkman en Ike de Loos (†) voor hun editie van het Gruuthuse-handschrift. De Kruyskampprijs is ingesteld in 2006 en is in de taal van het reglement een ‘prijs voor een in druk verschenen specialistisch dan wel voor een breder publiek bestemd werk op het gebied van de Nederlandse lexicografie, de Nederlandse lexicologie of de editie en annotatie van oude Nederlandse teksten’. Het te bekronen werk moet voor het eerst in druk verschenen zijn in boek of tijdschrift in de zes jaar voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt verleend. Dit jaar was de teksteditie aan de beurt.

Het bekroonde werk verscheen in 2015 en is uitgegeven door uitgeverij Verloren in Hilversum.  De prijs bestaat uit een oorkonde en 3.000 euro.

Uit het rapport van de Commissie van voordracht:

Ronduit spannend is de inleiding op de nieuwe editie, waarin de onderhandelingen over de overgang naar publiek bezit wordt beschreven, inclusief afketsende voorstellen, nieuwe onderhandelingen en geheimhoudingsplicht. Superieur aan de inleiding is evenwel de

interdisciplinaire opzet en de compleetheid ervan: er is aandacht voor codicologie, paleografie, taal- en letterkunde, musicologie en de historische context, waarbij nieuwe observaties worden gecombineerd met een overzicht en een kritische weging van ruim anderhalve eeuw Gruuthuseonderzoek, en dat alles opgeschreven in een uiterst leesbare stijl.

Het niveau van de editie zelf is al even hoog, wat niet alleen blijkt uit de handzame tekstverklaringen bij alle 172 gebeden, liederen en gedichten, maar ook uit de meer dan vierhonderd bladzijden tellende commentaar en aantekeningen, ondergebracht in een aparte band. Daarin wordt elke tekst getypeerd en geïnterpreteerd op basis van de beschikbare literatuur.

De combinatie van niveau en volledigheid, en dat ook nog bij een klassiek handschrift, roept bij de Commissie van voordracht het adjectief monumentaal op. Een monumentale editie verdient een zorgvuldige uitgave, zoals deze gebonden, prettig leesbare, van een leeslint voorziene en ondanks de omvang toch handzame editie in twee delen door uitgeverij Verloren.

De Commissie van voordracht bestond uit Wim van Anrooij, Maartje De Wilde

En Gijsbert Rutten.

Eerdere laureaten van de Kruyskampprijs (teksteditie) zijn Frank Willaert, Veerle Fraeters en Louis Grijp, Willem Wilmink, Hans Luijten, Wim Hüsken.