gepubliceerd op 14 maart 2018
Dr. Wijnaendts Franckenprijs 2018 voor Arjen Mulder

De MdNL heeft de Dr. Wijnaendts Franckenprijs 2018 aan Arjen Mulder toegekend voor zijn boek Wat is leven? Queeste van een bioloog. Deze in 1935 ingestelde prijs is in de taal van het reglement een ‘prijs voor het meest waardig gekeurde, in druk verschenen, in Nederlands proza geschreven werk, beurtelings zich bewegend op het gebied van (a) essays en literaire kritiek en (b) cultuurgeschiedenis. Dit jaar is essays en literaire kritiek aan de beurt. Het bekroonde werk moet voor het eerst in druk verschenen zijn in boekvorm, tijdschrift, week- of dagblad in de zes jaar, voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt verleend.

Het bekroonde boek Wat is leven? Queeste van een bioloog verscheen in 2014 bij De Arbeiderspers Amsterdam. De prijs bestaat uit een oorkonde en 3.000 euro.

De Commissie van voordracht oordeelt onder meer:

In Wat is leven? smelt de analytische scherpte samen met onthutsend eerlijke en persoonlijke essayistiek – een genre dat in het Nederlandse taalgebied vaak met argwaan wordt bekeken. Mulder essayeert over de geboorte van zijn zoon, het overlijden van zijn vader; over zijn grote liefde, die hij nooit heeft durven aanspreken, maar over wie hij decennia later nog droomt – en dat alles zonder pathetisch te worden. Wat is leven? eindigt met een van de mooiste essays die ooit over een moeder geschreven zijn, op één lijn met John Bergers ‘Mother’. Aangrijpend is de wijze waarop hij haar omgang met leven en dood in beeld brengt: ‘Ik heb de laatste twintig jaar van haar leven bij mijn moeder één keer tranen gezien, en dat was vóór de begrafenis van mijn vader, aan de wasbak in de badkamer van hun bejaardenwoning. “Dan heb ik het alvast maar gehad,” verduidelijkte ze.’

Mulders biologisch-en-literaire, persoonlijk-én-wetenschappelijke zoektocht heeft ons anders en opnieuw laten nadenken over literatuur en over het leven. Zij eindigt waarmee zij begon: ‘Leven is wat ons waarde geeft in een totaal niet in ons geïnteresseerd universum. […] Daar begint en eindigt onze queeste’. Maar: zij heeft in de tussentijd ook enige helderheid gebracht. Leven blijkt leren lezen – en leren lezen is dat je niet alleen staat, dat je bent gemaakt, niet eens door een hoger wezen, maar door de mensen en de verhalen die aan je voorafgingen.

De Commissie van voordracht bestond uit Yra van Dijk, Daniël Rovers, Sarah Posman, Jacqueline Bel en Feike Dietz

Eerdere laureaten van de Dr. Wijnaendts Franckenprijs zijn onder meer  Joep Leersen, Thomas von der Dunk, Remieg Aerts, Willem Otterspeer, A.Th. van Deursen, Frits van Oostrom, Rob Nieuwenhuys, Jacques Presser en Annie Romein-Verschoor.