donderdag 22 maart 2018 om 15:30 uur
Vossiuszaal, Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27, Leiden
gepubliceerd op 21 februari 2018
Opvoering ‘De Vrijheijdt’ (1787), een Leidse opera in drie delen

Recent heeft Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) voor de collectie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een handschrift uit 1787 verworven met daarin de tekst van een nog onbekende opera, getiteld De Vrijheijdt. Het beschrijft de strijd tussen de prinsgezinden (orangisten) en de staatsgezinden (patriotten) in de Republiek en specifiek het Oranjeoproer in Leiden in 1784.

Op 22 maart a.s. om 15:30 uur worden fragmenten van de opera De Vrijheijdt uitgevoerd door studenten van Collegium Musicum, afgewisseld met lezingen door Mart van Duijn, die het handschrift verwierf voor de UBL, Olga van Marion, die de historische situatie zal schetsen van het Oranjeoproer in Leiden in 1784 en Julia Duijvekam, die dieper zal ingaan op de inhoud van de opera.

Kurt De Belder, Bibliothecaris van de Universiteit, nodigt u uit voor een bijzondere middag rondom deze recent verworven Leidse opera. De bijeenkomst wordt gehouden in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden.

Programma:

15.30-15.35 Welkomstwoord – Kurt De Belder (Bibliothecaris van de Universiteit)

15.35-15.50 Een Leidse opera in drie delen: verwerving, onderzoek en opvoering – Mart van Duijn (conservator westerse handschriften en archieven, UBL)

15.50-16.00 De Vrijheijdt – Opvoering door studenten van Collegium Musicum

16.00-16.20 Het Leidse Oranjeoproer bezongen

– Olga van Marion (Docent Historische Nederlandse Letterkunde, Universiteit
Leiden)

16.20-16.30 De Vrijheijdt – Opvoering door studenten van Collegium Musicum

16.30-16.50 ‘Wee stadt of landt daar oproer brandt’: de politieke boodschap van de Leidse opera De Vrijheijdt (1787)

– Julia Duijvekam (Student Historische Nederlandse Letterkunde, Universiteit Leiden)

16.50-17.00 De Vrijheijdt – Opvoering door studenten van Collegium Musicum

17.00-17.30 Bezichtiging handschrift De Vrijheijdt (1787)

17.00-1800 Borrel

Aanmelden:

Wij hopen u te ontmoeten op donderdag 22 maart a.s. U wordt verzocht u vóór 16 maart aan te melden via email: aanmelding@library.leidenuniv.nl (graag o.v.v. ‘Leidse opera’ en het aantal personen) of telefonisch via ons secretariaat: 071-527 28 32.