gepubliceerd op 14 december 2017
‘De eerste boze burger’, een pamflet van Arnon Grunberg

grunberg burger

Bij Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar is vandaag het pamflet De eerste boze burger – over de jacht op het paradijs en andere illusies van Arnon Grunberg verschenen. Dit pamflet bevat de tekst van de in april 2017 door Grunberg gehouden Du Perron-lezing. Het is in feite een (verlaat) antwoord op het essay van publicist Paul Scheffer uit 2000, Het multiculturele drama. Hierin stelde Paul Scheffer: ‘Nodig is een afscheid van de kosmopolitische illusie waarin velen zich wentelen.’

Aan de hand van dit essay laat Grunberg via Freud, Du Perron, Kierkegaard en het oudtestamentische verhaal van Job zien wat de wezenlijke strijd is tussen nieuwkomer en oorspronkelijke bewoner. Een scherpzinnig pamflet over onverdiende rampspoed, het vooruitgangsgeloof, het juk van de cultuur en ieders jacht op het paradijs.

De eerste boze burger – over de jacht op het paradijs en andere illusies, Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, paperback, 48 pag., € 6,99

ISBN: 9789038805207