Vrouwen rondom Johan de Witt
Zaterdag 18 maart 2017
om 13:30 uur
Aula KB, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
gepubliceerd op 11 januari 2017
Congres: Vrouwen rondom Johan de Witt

In samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Koninklijke Bibliotheek organiseren de Vrienden van De Witt op zaterdag 18 maart in de KB een congres over de vrouwelijke relaties van Cornelis en Johan de Witt, met als titel Vrouwen rondom Johan de Witt.

Programma:

13:30-14:00 Inloop met koffie en thee

14:00-14:15 Ad Leerintveld: welkomstwoord en inleiding

14:15-14:45 Olga van Marion over heldinnen in 17e-eeuwse liederen en gedichten

14:45-15:15 Jean-Marc van Tol over de vrouwen in het leven van de jonge Johan

15:15-15:45 Pauze

15:45-16:15 Luc Panhuysen over de echtgenotes van Johan (Wendela Bicker) en Cornelis (Maria van Berckel)

16:15-16:45 Ineke Huysman over l’Ordre de l’Union de la Joye, een door vrouwen geleide orde waarvan Johan de Witt lid was

16:45-17:00 Vragen en discussie o.l.v. Ad Leerintveld

17:00-18:00 Borrel

Aanmelden:

Inschrijven is mogelijk door een email te sturen naar registratie@vriendenvandewitt.nl onder gelijktijdige overmaking van een bijdrage in de kosten ad 10 euro voor leden van de Vrienden van De Witt, medewerkers van het Huygens ING, medewerkers en Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek en voor studenten. Anders geldt een bedrag van 15 euro. Het bedrag maakt u over op rekening NL36RABO0141870346, t.n.v. Vrienden van De Witt te Utrecht.

N.B.: bij overtekening worden inschrijvingen op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Vrouwen van De Witt