gepubliceerd op 6 juli 2024
Een nieuwe Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman

Afgelopen maand verscheen het zomernummer van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Cor de Vries opent het nummer met een artikel over het studentenactivisme in Leiden in de jaren tachtig van de achttiende eeuw: ‘Idealen en dromen. Studentenactivisme in Leiden (1784-1797)’. Opvallend is dat Nederland jaarlijks max 1500 studenten telde, van wie naar schatting 500 in Leiden. Ongeveer een derde van hen was lid van het patriotse vrijkorps. Ze raakten dikwijls slaags met orangistische studenten. Kleine aanleidingen, zoals weigeren om te groeten, konden grote gevolgen hebben. Tot duelleren aan toe.

Anna de Haas legt in haar ‘Nadere bijzonderheden over Jacobus Veenhuysen (1682-1732)’ allerlei biografische details bloot over deze Amsterdamse vriend van Weyerman. Terloops komen er ook intrigerende voorvallen ter sprake rond Robert Hennebo en Laurens Arminius. De mannen, dus inclusief Weyerman, treden alle vier op in Weyermans Zeldzaame leevens- byzonderheden van Laurens Arminius, Jakob Campo Weyerman, Robbert Hennebo, Jacob Veenhuyzen (1738). Hoe komt het toch dat Hennebo’s werk het bijna dertig jaar na zijn overlijden zonder heruitgaven moest doen?

Verder treft u in deze aflevering artikelen aan van o.a. Rietje van Vliet (‘Geloof in de sterren, of de onttovering in de Republiek. Een mythe ontrafeld’), Frits Booy (‘LXVI bezondere zinne-beelden voor de jeugd’) en Willem van Bennekom (‘Entreprises hasardeuses. Rey, Rousseau en de Waalse kerk’).

Voor abonnementen en het bestellen van losse afleveringen kunt u een e-mail sturen naar post@weyerman.nl. Dit nummer kost € 15 (incl. verzendkosten).