gepubliceerd op 8 juli 2024
Tiele-fellowship 2025

De Dr. P.A. Tiele-Stichting stelt zich ten doel de wetenschappelijke studie van het boek in heden, verleden en toekomst te bevorderen. Zij doet dat onder meer door het (doen) uitgeven van wetenschappelijke publicaties en het organiseren van symposia en lezingen. In 2021 is de Tiele-Stichting gestart met een fellowshipprogramma om onderzoek op het terrein van boeken en lezen in Nederland en Vlaanderen nog meer te bevorderen.

Twee fellowships
Jaarlijks worden twee (ten hoogste drie) Tiele-fellows financieel en wetenschappelijk ondersteund. Eén fellow doet onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het verleden en één fellow doet onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het heden en/of de toekomst.

Stipendium en ondersteuning
Het stipendium bedraagt € 1.500,- per maand, gedurende minimaal één en maximaal twee maanden. Het onderzoek dient in het jaar 2025 uitgevoerd te worden. De fellows kunnen, afhankelijk van de aard van het onderzoek en in overleg, een werkplek krijgen bij een van de instellingen die verbonden zijn aan de Tiele-Stichting. Een wetenschappelijk adviseur, eveneens uit het netwerk van de Tiele-Stichting, begeleidt het project.

Lees meer over het Fellowship en hoe een aanvraag in te dienen op de website van de Tiele-Stichting.