gepubliceerd op 9 juni 2024
Foto-impressie MdNL-symposium ‘Niet enkel voor de pronk’

Op zaterdagmiddag 8 juni vond in het Academiegebouw te Leiden een door de MdNL georganiseerd symposium plaats, met als thema ‘Niet enkel voor de pronk. De bibliotheek als wereld, de wereld als bibliotheek’. Ook werd er deze middag afscheid genomen van bestuursleden Djoeke van Netten en Peter Noordervliet (die helaas niet aanwezig kon zijn) en werden twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd: Lieke van Deinsen en Hans van der Meij. Hieronder ziet u een foto-impressie van deze middag.

Na de Jaarvergadering volgde een inleidend woord van onze ondervoorzitter Koen Rymenants en sprak voorzitter Odile Heynders de Jaarrede uit, getiteld ‘Collectionerend schrijven. Koen Peeters’ Kamer in Oostende en Georges’:

Vervolgens was het de beurt aan Mart van Duijn, conservator Na-middeleeuwse handschriften en Archieven bij de Universitaire Bibliotheken Leiden. Hij sprak over onze levende erfgoedcollectie in zijn lezing ‘Dierbaar magazijn’:

Na Mart van Duijn gaf Goran Bouaziz, student onderzoeksmaster Arts, Literature and Media aan de Universiteit Leiden, een lezing getiteld ‘Tussen de coulissen van de Nederlandstalige letteren. Herman Heijermans en andere toneelschrijvers in de collectie van de MdNL’:

Na een korte pauze nam Tommy van Avermaete, vakreferent voor Nederlandse taal en cultuur, Engelse taal en cultuur, Film- en Literatuurwetenschap en Franse taal en cultuur bij de UB Leiden, het woord. Hij vertelde over ‘Schrijven onder druk’:

Als laatste sprak onze bibliothecaris Kurt De Belder, directeur Universitaire Bibliotheken Leiden, over de praktijk en nieuwe mogelijkheden bij het digitaliseren van de collecties van de UB Leiden. Koen Rymenants sloot daarna het symposium af.

Bloemen voor Djoeke van Netten en de nieuwe bestuursleden Lieke van Deinsen en Hans van der Meij:

 

Foto’s: Harry Otto