gepubliceerd op 6 juni 2024
Heruitgave van ‘Schetsen uit de Indische rechtzaal’ van C.W. Wormser

Bij Little Wolf Publications verschijnt een heruitgave van Schetsen uit de Indische rechtzaal (1908) van C.W. Wormser (1876-1946). Deze heruitgave is ingeleid door Gerard Termorshuizen. De jurist Wormser kwam in 1907 in Indië, was tot 1921 voorzitter van de Landraad (rechtbank voor Indonesiërs) en stapte daarna over naar de Indische journalistiek waarbinnen hij uitgroeide tot een machtig man. Hij was ook een succesvol schrijver wiens publicaties over Indië na de onafhankelijkheid van Indonesië in de vergetelheid raakten. Schetsen uit de Indische rechtzaal vormt zijn debuut.

Wormser kreeg zijn opleiding tot rechter bij de Landraad in Sukabumi (West-Java), die rechtsprak over de bevolking in de omliggende desa’s. In zijn contact met gewone mensen, in de rechtszaal zowel als in hun dorpen, opende zich een nieuwe wereld. Het inspireerde hem tot het schrijven van korte verhalen over zijn ervaringen, die werden gepubliceerd in de in Bandung verschijnende Preanger-Bode. In 1908 werden ze gebundeld in een boekje. Slechts enkele exemplaren daarvan zijn bewaard gebleven.

In hun concentratie op de leefwereld van de eenvoudige Javaan en op de in die samenleving voorkomende criminaliteit zijn de Schetsen uniek in de Indische literatuur. Wormser was een scherp waarnemer en bezat het talent om wat hij meemaakte in een heldere stijl op te tekenen. De verhalen zijn met spontane directheid geschreven.

Schetsen uit de Indische rechtzaal met een Inleiding van Gerard Termorshuizen kost 13 euro (plus 4,50 euro verzendkosten) en kan direct besteld worden bij de uitgever: casperfloris@kpnmail.nl

Schetsen uit de Indische rechtzaal, Little Wolf Publications, paperback, 128 pag., € 13,-