gepubliceerd op 8 mei 2024
Goena goena in Lebak: over njonja Slotering en Max Havelaar

Op 10 mei verschijnt bij Uitgeverij Verloren het nieuwe boek van Tom Phijffer, Goena goena in Lebak. Over njonja Slotering en Max Havelaar. Het is het vervolg op Vuur, vuur! (2021) waarin hij het leven heeft beschreven van Edouard Carolus, meneer Slotering in Multatuli’s Max Havelaar, en zijn mysterieuze dood eind 1855.

De geschiedenis gaat verder met het verhaal van Mijntje Carolus, de weduwe Slotering, het tragische lot dat haar trof en hoe dat verweven is met dat van Eduard Douwes Dekker/Max Havelaar, de opvolger van haar man die begin 1856 aankomt in Lebak, een afgelegen afdeling in Bantam (West-Java) met een arme bevolking die wordt uitgezogen door de regent Karta Nata Negara en diens schoonzoon. Njonja Slotering weet zeker dat haar man vermoord is. Phijffer stelt het zielenleven van de Indo-Europese weduwe centraal, haar leef- en denkwereld. Door goena goena als het inheemse geloof in het onverklaarbare te plaatsen tegenover de angst onder Europese ambtenaren toont Phijffer het belang aan van de interactie tussen deze njonja Slotering als ‘inlandse dame’ en de verindischte Dekker. Hij waarschuwde zelf eind 1859 in een ingezonden stuk in de Amsterdamsche Courant tegen het toepassen van westerse principes op oosterse zaken, vóór de verschijning van zijn vlammend protest tegen het koloniaal beleid.

De werkelijkheid is veel complexer dan kan worden beschreven en er zijn vele perspectieven denkbaar. De Havelaar-geschiedenis moet telkens opnieuw worden verteld en in de juiste historische context worden geplaatst, opdat niet wordt vergeten waarom Multatuli opstond, waarom Dekker Multatuli wérd en waarom hij het al in Lebak was. Met Goena goena in Lebak levert Phijffer tegelijkertijd scherpe kritiek op de moderne postkoloniale literatuurwetenschap.

Presentatie

Op vrijdagmiddag 10 mei aanstaande vindt de presentatie van Goena goena in Lebak plaats bij de uitgeverij in de kerk aan de Torenlaan 25 te Hilversum. Het programma vangt aan om 15:30 uur, met:
– inleiding door Eva Nicole Pool, adjunct-uitgever.
– uitreiking eerste exemplaren aan drie speciale gasten: Renée van den Bergh, Josine Fasseur en Roy de Scheemaker, door Tom Phijffer.
– gesprek over Max Havelaar in postkoloniale tijden, onder leiding van Dik van der Meulen, de biograaf van Multatuli, met (o.a.) Olf Praamstra, emeritus-hoogleraar Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden.
Aansluitend is er een borrel tot 17:00u.

Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via phijffer@phijffer.com

 

Goena goena in Lebak, Uitgeverij Verloren, paperback, 200 pag,  € 20,-
ISBN: 9789464551112