gepubliceerd op 23 maart 2024
Connie Patijn (1908-2007): netwerker in Buitenlandse Zaken

Herman de Liagre Böhl schreef voor Uitgeverij Verloren de biografie van Connie Patijn (1908-2007), Netwerker in Buitenlandse Zaken. Constantijn Leopold Patijn was een bevlogen, zeer belezen intellectueel, goed pianist en amateurtheoloog, geïnspireerd door Karl Barth en de NCSV. Als vaardige debater en publicist nam hij, eerst als ambtenaar en later als politicus en wetenschapper, actief deel aan het publieke leven in Nederland. Patijn was een overtuigd Europeaan en pleitbezorger van de NAVO. Zijn carrière als Tweede Kamerlid begon in 1956 in de uiterst gespannen jaren van de Koude Oorlog en later de situatie rondom Israël. Hij hekelde het pacifisme en mengde zich geestdriftig in de discussie rondom het Nederlandse kernwapenbeleid.

Van nabij maakte Patijn de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap mee, en als kamerheer in buitengewone dienst van het Koninklijke Huis de kwestie Irene in 1964. Nadat hij door zijn partij, de PvdA, op een niet-verkiesbare plaats op de kandidatenlijst werd gezet voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1967, trok hij zich terug uit de dagelijkse politiek. Ondanks de tegenslagen die hij heeft moeten incasseren, raakte hij niet verbitterd en zette zich op internationaal vlak in voor ontwikkelingssamenwerking en vluchtelingenwerk. Herman de Liagre Böhl beschrijft Patijns veelbewogen leven en komt daarbij langs thema’s die nu nog steeds actueel zijn, zoals de houding van het Westen tegenover Rusland en de Palestijnse kwestie, de staat Israël in het bijzonder.

Connie Patijn (1908-2007). Netwerker in Buitenlandse Zaken, Uitgeverij Verloren, paperback, 164 pag., € 20,-
ISBN: 9789464550917