Vrijdag 19 april 2024
om 13:30 uur
Aula van de KB, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
gepubliceerd op 25 februari 2024
Tiele-dag ‘Boek, bid en bewonder’

Op vrijdagmiddag 19 april vindt in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag de Tiele-dag 2024 plaats, met als thema Boek, bid en bewonder. Op deze Tiele-dag wordt een reis gemaakt van laatmiddeleeuwse, Middelnederlandse en Latijnse psalters tot negentiende-eeuwse Nederlandse geschiedschrijving voor een Japans publiek. Op deze reis ontmoet u niet alleen de boeken zelf, maar ook de uitgevers, vertalers, lezers en gebruikers. En zoals het bij reizen gaat, speelt de taal (Nederlands, Latijn, Japans) een cruciale rol. Wie zijn de goede verstaanders? Wie worden uitgesloten? Waar ontstaat er miscommunicatie? Met welk beeld gaan we naar huis?

Het antwoord op deze vragen hoort u tijdens de Tiele-dag op vrijdag 19 april, waar onder andere Renske Hoff (fellow 2023) en Jeonghun Choi (fellow 2023) zullen spreken over de resultaten van hun boekhistorisch onderzoek. Tijdens de middag maakt u ook kennis met de Tiele-fellows van dit jaar en wordt de winnaar van de Tiele-scriptieprijs 2023 bekendgemaakt.

Aanmelden

De Tiele-dag vindt op vrijdag 19 april plaats in de Aula van de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. De aanvang is om 13:30. De toegang is gratis. In verband met de catering graag aanmelden via info@tiele-stichting.nl. Dit kan tot en met 14 april.