gepubliceerd op 9 februari 2024
Verschenen: ‘Buevijn van Austoen’

Onlangs verscheen de teksteditie van Buevijn van Austoen, bezorgd door  Rob Resoort en Piet Franssen. Buevijn van Austoen, gedrukt door Jan van Doesborch in Antwerpen in 1504, is een late versie van de Anglo-Normandische ‘bestseller’ Beuve de Hamptone uit ongeveer 1170. Dit verhaal, over een zoon die wraak wil nemen voor de dood van zijn vader en probeert zijn land en bezittingen terug te krijgen, werd in de middeleeuwen in de meeste talen van Europa vertaald en bewerkt. De overgeleverde teksten zijn onder te verdelen in twee hoofdtakken: de ‘Engelse’ insulaire en de ‘Franse’, die verspreiding vond op het Europese vasteland. De Nederlandse versie behoort tot de Franse tak, maar geen van de overgeleverde Franse teksten kan als directe bron worden gezien. De Nederlandse tekst vertoont interessante verschillen met alle andere overgeleverde versies.

De Nederlandse prozatekst is ingekort in vergelijking met de door Vérard gedrukte Franse versie, maar tegelijkertijd zijn rederijkersverzen aan de tekst toegevoegd. De belangrijkste functie van deze verzen is om na te denken over de emoties van de hoofdpersonen, veroorzaakt door de rampen waarmee de godin Fortuna hen confronteert. De belangrijkste les  voor de lezer en toeschouwer is om kalm te blijven en je vertrouwen en geloof in God te stellen. De passages in verzen helpen ook bij het identificatieproces voor de luisteraars en lezers. Die waren bekend met het verschijnen van rederijkers in de openbare ruimte, zoals liturgische feesten, processies en de openbare bijeenkomsten van rederijkerskamers.

Zie deze link voor meer informatie over de uitgave.