gepubliceerd op 6 februari 2024
‘Personages in zaken’ van Thomas Rosenboom

Artistiek Bureau heeft onlangs Personages in zaken van Thomas Rosenboom uitgegeven, de tekst van de Ubbo Emmius-lezing die Rosenboom in 2019 gaf. In deze lezing, die nu voor het eerst in druk verschijnt, spreekt Thomas Rosenboom vol bewondering over slimme vindingen zoals de neerklapbare hoofdsteun en het maïsdoolhof. Hij zoekt naar voorbeelden van bedrijvigheid en ondernemerschap in de Nederlandse letteren en hij geeft ook de ontstaansgeschiedenis prijs van zijn historische romans Publieke werken en De nieuwe man.

Personages in zaken werd gedrukt in een oplage van 250 exemplaren en telt 32 pagina’s. Het boekje is te koop voor € 15,- via de website van de uitgever.

Personages in zaken, Artistiek Bureau, paperback, 32 pag., € 15,-
ISBN: 9789083144955