gepubliceerd op 5 februari 2024
Anders dan de anderen: homoseksualiteit op het snijvlak van literatuur en wetenschap

Pas is het nieuwe boek van Mary Kemperink verschenen, Anders dan de anderen. Homoseksualiteit op het snijvlak van literatuur en wetenschap. Hierin laat Kemperink zien hoe er in West-Europa vanaf de negentiende eeuw een beeld ontstond van homoseksualiteit als een bijzondere identiteit. Homoseksuele mannen en vrouwen waren ‘anders’ dan ‘gewone’ heteroseksuelen. Met dit beeld van homoseksualiteit waren allerlei geijkte vooronderstellingen gemoeid. Veel daarvan gelden nog steeds. Want waarom komt een balletdanser makkelijker uit de kast dan een voetballer?

In het denken over homoseksualiteit was (en is) een essentiële rol weggelegd voor literatuur. Artsen maakten gretig gebruik van romans en gedichten als bronnen van informatie. Hun meeslepend geschreven handboeken vonden daarna al snel hun weg naar een breed publiek dat niet medisch geschoold was. Schrijvers gaven die medische inzichten over homoseksualiteit in hun oeuvre dan weer op hun eigen manier een plaats. Hun poëzie en proza kregen vervolgens een sterk groeiende schare lezers. Voor de homoseksuelen onder hen was dat literaire werk een grote troost, zeker in de landen waar het ‘anders-zijn’ strafbaar was.

Anders dan de anderen volgt dit fascinerende proces van wederzijdse beïnvloeding, puttend uit medische publicaties, romans en poëzie uit Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland. Bekende schrijvers (Honoré de Balzac, Oscar Wilde, Marcel Proust, Thomas Mann, Louis Couperus, Jacob Israël de Haan) en minder bekende (Liane de Pougy, John Gray, Alfred Gru¨newald, Amy Lowell, Ali Cohen) krijgen in dit boek een stem.

Anders dan de anderen. Homoseksualiteit op het snijvlak van literatuur en wetenschap, Uitgeverij Querido, paperback, 536 pag., € 32,50
ISBN: 9789021487250