gepubliceerd op 3 februari 2024
‘Binnen in de aarde is een berg’ van Hester Knibbe

Hester Knibbe publiceerde onlangs bij De Arbeiderspers een nieuwe dichtbundel, Binnen in de aarde is een berg. De fascinatie van Hester Knibbe voor oude culturen is ook in haar nieuwe bundel onmiskenbaar. Dit keer neemt ze niet de klassieke oudheid als uitgangspunt, maar een boek uit het oude China: de I Tjing, ofwel Boek der Veranderingen.

Aan de hand van vierenzestig hexagrammen wordt daarin verteld hoe je onder bepaalde omstandigheden het beste kunt handelen of je gedragen. Knibbe gebruikt de titels van de hexagrammen voor haar gedichten en plaatst ze in een eigentijdse setting, met als leidmotief de mens als bewoner en zwerver.

Binnen in de aarde is een berg, De Arbeiderspers, paperback, 96 pag., € 20,-
ISBN: 9789029550826