Vrijdag 8 maart 2024
om 14:15 uur
Lipsius-gebouw van de Universiteit Leiden, Cleveringaplaats 1, Leiden
gepubliceerd op 13 januari 2024
Lezingenmiddag Indische Letteren met o.a. Marijke Denger en Wim van den Doel

Op vrijdag 8 maart 2024 organiseert onze Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag in Leiden. Maar liefst vijf lezingen staan deze middag op het programma. Zoals altijd is de lezingenmiddag vrij toegankelijk voor geïnteresseerden.

Programma 

14.15 Opening.
14.20 Goran Bouaziz, De koloniale komedie. Theaterconventies en koloniale verhoudingen in de Indische toneelstukken van Henri van Wermeskerken.
14.40 Liz Kruisheer, Het werk van ‘‘Blonde Bliksem’ beschouwd. De Indische romans van Louise B.B.
15.00 Marijke Denger, Modder in Max Havelaar. Water in het werk van Multatuli.
15.30 Pauze.
16.00 Wim van den Doel, De biografie van Snouck Hurgronje.
16.30 Frank Vermeulen, ‘Het was, godbetert, hun eigen land!’  In gesprek met de laatste ooggetuigen.
17.00 Afsluiting.

Aanmelden

De lezingenmiddag vindt op vrijdag 8 maart plaats in zaal 028 van het Lipsius-gebouw van de Universiteit Leiden, Cleveringaplaats 1, Leiden. De toegang is gratis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.