gepubliceerd op 11 december 2023
Verschenen: Jaarboek Bilderdijk 2023

Het Jaarboek Bilderdijk is een wetenschappelijke uitgave van de Werkgroep Bilderdijk. Het tijdschrift richt zich op onderwerpen en thema’s die verband houden met het leven, de periode en de omgeving van Willem Bilderdijk en zijn tijdgenoten. Het is de opvolger van het tijdschrift Het Bilderdijk-Museum (1984-2020), dat compleet op de DBNL te lezen is. Het Jaarboek Bilderdijk wordt uitgegeven door Uitgeverij Verloren in Hilversum, verschijnt elk najaar en bevat artikelen en boekbesprekingen.

In de zomer van 1823 verscheen een werk dat een einde maakte aan iedere vakantiestemming: Bezwaren tegen den geest der eeuw van Bilderdijks leerling Isaäc da Costa. Daarin ging Da Costa tekeer tegen de verworvenheden van de Verlichting. Vlak daarvoor was in Haarlem het Laurens Janszoon Coster-feest gevierd. Maar er gebeurde in 1823 nog meer. Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp maakten een voettocht door Nederland, en Abraham Capadose bond de strijd aan tegen de koepokinenting. Het Jaarboek Bilderdijk 2023 bevat verschillende bijdragen over het jaar 1823, een interview met SGP-politicus Kees van der Staaij over de betekenis van 1823 voor 2023 en enkele losse bijdragen.

Inhoud

MARLEEN DE VRIES, Tegen de cultuur van de Verlichting. Abraham Capadose’s De bestrijding der vaccine (1823)

ARIANNE BAGGERMAN & RUDOLF DEKKER, Weg van Da Costa. De voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp door Nederland in 1823

FRED VAN LIEBURG, Woke in 1823. De oorsprong van het Réveil

RICK HONING & TON VAN KALMTHOUT, Tweehonderd jaar Bezwaren tegen den geest der eeuw. De betekenis van 1823 voor 2023 volgens Kees van der Staaij

MARINUS VAN HATTUM, Bilderdijks gedicht ‘Vraag en andwoord’ (1823) over Vondels monument in de Nieuwe Kerk

SABINE WOLSINK, ‘Gänzliche Uebergabe des Herzens’. De geloofsworsteling van August Tholuck

RONALD VAN RAAK, Een conservatief offensief. Gerrit Jan Mulder en de strijd om de geest van de tijd

PIETER VAN WISSING, ‘Vous me demandez si je suis mort?’ De briefwisseling tussen Willem Bilderdijk en Charles Sulpice Flament

KASPER VAN OMMEN, Bilderdijk en de schim van Scaliger

RICK HONINGS & NICK TOMBERGE, De voormalige Bilderdijkstraat in Bandoeng

PIET GERBRANDY, Studeervertrek. Bij een gipsen buste van Bilderdijk (gedicht)

Jaarboek Bilderdijk 2023, Uitgeverij Verloren, paperback, 142 pag., € 20,-
ISBN: 9789464550955