Vrijdag 24 november 2023
om 15:30 uur
Vossiuszaal, UB Leiden, Witte Singel 27, Leiden.
gepubliceerd op 28 september 2023
Symposium Werkgroep Bilderdijk: 1823-2023

Op vrijdag 24 november 2023 vindt in de Universiteitsbibliotheek Leiden een symposium van de Werkgroep Bilderdijk plaats, in samenwerking met de Stichting Réveil-Archief. Centraal staat het jaar 1823, dat in vele opzichten memorabel was. In de zomer van 1823 werd in Haarlem het Laurens Janszoon Coster-feest gevierd. Vlak daarna publiceerde Bilderdijks leerling Isaäc da Costa zijn geruchtmakende brochure Bezwaren tegen den geest der eeuw. Van de hand van Abraham Capadose verscheen datzelfde jaar een geschrift tegen de koepokinenting: Bestrijding der vaccine. En Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp maakten in de zomer van 1823 hun bekende voettocht door Nederland.

Programma

14.00 uur Algemene Ledenvergadering Werkgroep Bilderdijk.
15.00 uur Pauze.
15.30 uur Opening door Rick Honings.
15.40 uur Fred van Lieburg, Woke in 1823. De oorsprong van het Réveil.
16.05 uur Arianne Baggerman, Weg van Da Costa. De voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp door Nederland in 1823.
16.30 uur Intermezzo: voordracht van Simon Mulder.
16.40 uur Marleen de Vries, Tegen de cultuur van de Verlichting. Abraham Capadose’s De bestrijding der vaccine (1823).
17.00 uur Aanbieding Jaarboek Bilderdijk 2023 aan Kees van der Staaij.
17.15 uur Afsluiting.

Aanmelden

Deze middag vindt plaats op vrijdag 24 november in Vossiuszaal van de UB Leiden. De toegang is gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig.