gepubliceerd op 23 september 2023
Schrijven, drukken, schrappen: Max Havelaar in tijden van sensitivity reading, laageletterdheid en ontlezing

Op donderdag 7 september jongstleden sprak Jacqueline Bel de 32ste Bert van Selm-lezing uit, ter opening van het academische jaar van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Universiteit Leiden. Haar lezing had als titel Schrijven, drukken, schrappen? Max Havelaar in tijden van sensitivity reading, laaggeletterdheid en ontlezing. Bij de Primavera Pers is de tekst van deze lezing nu in boekvorm verschenen.

Is de literatuur nog wel veilig voor ingrepen door uitgevers en sensitivity readers? Die vraag werd voorjaar 2023 actueel door de rel over het censureren van romans van Roald Dahl. Is literatuur dan heilig, was tegelijkertijd de kwestie in het licht van laaggeletterdheid en ontlezing? Aan de hand van een ontdekkingstocht langs de editiegeschiedenis van de Max Havelaar (1860) van Multatuli én een proeve van sensitivity reading van deze roman, onderzoekt Bel de materie. Spoiler: deskundigheid gaat boven sensitiviteit.

Schrijven, drukken, schrappen? Max Havelaar in tijden van sensitivity reading, laaggeletterdheid en ontlezing, Primavera Pers, paperback, 60 pag., € 12,50
ISBN: 9789059973992