Vrijdag 17 november 2023
om 13:00 uur
Aula van de KB, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
gepubliceerd op 13 september 2023
Tiele-symposium ‘Collectiviteit en coöperatie in het Nederlandse boekenvak’

Op vrijdag 17 november organiseert de Tiele-Stichting in de Koninklijke Bibliotheek  te Den Haag een symposium over collectiviteit en coöperatie in het Nederlandse boekenvak van 1871 tot heden. Er is de afgelopen decennia veel onderzoek verricht naar en gepubliceerd over de geschiedenis van het boek in Nederland, waarbij de nadruk voornamelijk lag op de periode tot 1880.

Op het symposium belicht de Tiele-Stichting nu juist de evolutie van het boek in Nederland in de anderhalve eeuw die daarop volgde. De oprichting van het ‘Bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel’, voorloper van het huidige CB, was van grote invloed in deze periode. Hiermee ontstond een proces van distributie dat van wezenlijk belang is gebleken als schakel tussen de uitgevers van boeken en de lezers.

Tijdens het symposium wordt aandacht besteed aan de collectieve organisatiestructuur die het Nederlandse boekenvak tot op vandaag kenmerkt. Dat geldt ook voor de coöperatie als bestuursvorm en de vraagstukken die daarmee samenhangen. De recente ontwikkelingen in de nieuwe, digitale vormen van het uitgeven, verspreiden, verkopen en bewaren van boeken zullen op dit symposium eveneens worden belicht.

Sprekers zijn onder anderen Mathijs Suidman, CCO van het CB, en Marijke Huisman, universitair docent en auteur van Collectief in boeken. 150 jaar CB en het Nederlandse boekenvak.

Aanmelden
Het symposium vindt plaats in de Aula van de KB, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag. Het programma vangt aan om 13:00 en rond 16:30 sluiten we af met een borrel voor alle aanwezigen. Het volledige programma wordt bekendgemaakt op tiele-stichting.nl.
De toegang is gratis. U wordt vriendelijk verzocht zich aan te melden door een bericht te sturen naar info@tiele-stichting.nl