Donderdag 21 september 2023
om 20:00 uur
Aula van de UM, Minderbroedersberg 4-6, Maastricht
gepubliceerd op 2 september 2023
Vierde Dr. Lou Spronck-lezing door Rik Vosters

Op donderdagavond 21 september zal Rik Vosters, universitair hoofddocent Nederlandse taalkunde en historische sociolinguïstiek aan de Vrije Universiteit Brussel, in de Aula van de Universiteit Maastricht de vierde Dr. Lou Spronck-lezing uitspreken.

In deze lezing geeft Vosters een overzicht van de standaardisatie-geschiedenis van de Nederlandse taal in het Noorden en het Zuiden van ons taalgebied. Hij focust onder andere op vroege uitingen van taalcultuur in het Zuiden en het zeventiende-eeuwse Noorden. Ook staat hij stil bij de vraag in welke mate de Laaglandse hereniging onder Willem I cruciaal was voor de toekomst van het Nederlands in Vlaanderen en wat dit betekent voor de relatie tussen Noordelijk en Zuidelijk Nederlands. De rol van Limburg en het Limburgs in dit taalhistorisch overzicht komt eveneens aan bod. Tot slot gaat Vosters in op de vraag of het Nederlands in Noord en Zuid in de twintigste eeuw gescheiden taalwegen bewandelt. Hij sluit af met enkele opmerkingen over de toekomst van het Nederlands in de Lage Landen.

De leerstoel Taalcultuur in Limburg (Universiteit Maastricht, Faculty of Arts and Social Sciences FASoS) heeft in 2016 de Dr. Lou Spronck-lezing ingesteld. Lou Spronck heeft tijdens zijn werkzame leven aan het Jeanne d’Arc College in Maastricht als leraar, conrector en rector, maar vooral in de tijd erna, gepubliceerd over de Limburgse geschiedenis, literatuur, dialect en volkskunde.
Met de instelling van de tweejaarlijkse Dr. Lou Spronck-lezing wil de leerstoel waardering voor de kwaliteit van zijn onderzoek tot uitdrukking brengen. Tevens beoogt deze lezing het belang van wetenschappelijk onderzoek naar taal en cultuur in Limburg zichtbaar te maken voor de academische wereld en vooral voor het grote publiek.

Aanmelden
De lezing van Rik Vosters vindt plaats op donderdag 21 september om 20.00 uur
in de Aula van de UM, Minderbroedersberg 4-6, Maastricht. Aanmelden kan via deze link.