woensdag 24 mei 2023 om 19:00 uur
IHLIA, Forumzaal, OBA Oosterdok, Oosterdokskade 143, Amsterdam
gepubliceerd op 16 mei 2023
Lezing Looi van Kessel over Louis Couperus en de rol van gender

Op woensdagavond 24 mei aanstaande zal Looi van Kessel bij IHLIA te Amsterdam een lezing geven met als titel Louis Couperus: 100 jaar seksuele en genderrebellie. In dit Couperusjaar, honderd jaar na zijn overlijden, is er veel discussie over de rol van gender en seksualiteit in zijn leven en werk. Kunnen we Couperus’ spel met androgynie lezen als een voorloper van een non-binaire genderidentiteit, iets waar het Louis Couperus Museum nu een tentoonstelling aan wijdt? En hoe verhoudt Couperus koloniale werk zich ten opzichte van discussies rond seksualiteit en kolonialisme?

In deze lezing onderzoekt Looi van Kessel, docent literatuurwetenschappen en genderstudies aan de Universiteit Leiden, wat er gebeurt wanneer we Couperus’ werk lezen aan de hand van hedendaagse debatten rondom gender en seksualiteit. Romans als Noodlot, De Berg van Licht en De Stille Kracht worden vaak gelezen als romans over homoseksualiteit en seksuele vrijheid. Maar deze romans kunnen ook worden bekeken vanuit hedendaagse opvattingen over seksuele en genderdiversiteit.

Aanmelden

De lezing vindt plaats op woensdag 24 mei om 19:00 bij het IHLIA, Forumzaal, OBA Oosterdok, Oosterdokskade 143 (6e verdieping), Amsterdam. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar aanmelden@ihlia.nl