gepubliceerd op 8 mei 2023
Een nieuwe aflevering van het TNTL

Er is een nieuw nummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL) verschenen, het eerste nummer van deze nieuwe jaargang. Het tijdschrift richt zich op de neerlandistiek in de ruimste zin. Men vindt er artikelen over historische taalkunde en diachrone aspecten van taalvariatie in het (hedendaagse) Nederlands, alsmede over de letterkunde vanaf de Middeleeuwen tot de dag van vandaag. TNTL neemt artikelen in het Nederlands en Engels op. Ze zijn bedoeld om een breed publiek van neerlandici te bereiken, wat onder meer impliceert dat behalve naar wetenschappelijke diepgang ook gestreefd wordt naar leesbaarheid. Naast onderzoeksartikelen en boekbeoordelingen bevat het tijdschrift de rubriek ‘Vondsten en vergezichten’, waarin ruimte is voor kortere bijdragen die niet primair vertrekken vanuit een onderzoeksvraag maar gebaseerd zijn op een interessante ontdekking of meer opiniërend of essayerend van aard zijn.

In het nieuwe nummer treft u onder meer artikelen aan van Petra Boudewijn (‘De winnaar is een boek dat qua vorm, inhoud en denkkracht zijn gelijke niet heeft’, over het bekroningsgedrag van Nederlandse literatuurprijzen) en Lieke van Deinsen, Jeroen Dera & Anthe Sevenants (‘De vergeten overzijde. Vlaanderen als leemte in neerlandistisch onderzoek naar het literatuuronderwijs). Dat laatstgenoemde artikel is nu gratis te lezen op de website van het TNTL.

De volledige inhoudsopgave van get tijdschrift vindt u via deze link.

TNTL, Volume 139, Issue 1, 2023.