Saturday 22 April 2023 om 14:00 uur
Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1, Roermond
gepubliceerd op 29 maart 2023
Themamiddag Zuidelijke Afdeling: vrouwelijk schrijverschap

Onze Zuidelijke Afdeling nodigt u graag op zaterdagmiddag 22 april uit voor een bijzondere bijeenkomst in Roermond, andermaal in het Cuypershuis (Pierre Cuypersstraat 1). Om 14.00 uur begint de reeks (wat kortere) voordrachten over schrijfsters. Op deze wijze brengt de afdeling een saluut aan het vrouwelijk schrijverschap, in de geest van eerdere pleidooien (door het collectief Fixdit) om een podium te bieden aan vrouwelijke auteurs. Ambassadeurs zijn Hannie van Horen – zij zal spreken over vrouwelijke troubadours –, Lizet Duyvendak – zij zal de lof zingen van Joke van Leeuwen –, Adri Gorissen – hij zal de betekenis van Marie Koenen nader bepalen – en Herman Simissen – hij zal aandacht vragen voor het werk van Nicolette Smabers. Voor de inleiding van het programma tekent Emma Crebolder, dichter én trouw bezoekster van de bijeenkomsten.

Het werk van Marie Koenen staat misschien nog in uw boekenkast, van Joke van Leeuwen en Nicolette Smabers is werk beschikbaar. In 2021 verscheen van Joke van Leeuwen de roman Mijn leven als mens en recenter nog (eind 2022) het indrukwekkende gedicht Aan Tafels. In 2022 publiceerde Nicolette Smabers de roman Vraag dat maar aan de pelikanen (en eerder bijvoorbeeld de aangrijpende roman Stiefmoeder). In haar presentatie zal Hannie van Horen liederen van vrouwelijke troubadours laten klinken. Onlangs kwam van Emma Crebolder de dichtbundel Uitlichten uit. Het staat u natuurlijk meer dan vrij om ná de lezingen het werk van de besproken auteurs aan te schaffen en te lezen.

Tegen 17.00 uur wordt afgesloten. Aan de overzijde van de grote weg zetten we, althans degenen die dat wensen, de bijeenkomst bij Nero voort met een borrel. Deze keer houdt het bestuur de vinger op de knip: de borrel is op 22 april voor eigen rekening. Na de borrel is er gelegenheid om te dineren en dat was altijd al voor eigen rekening.

Op verzoek van een aantal leden is er gelegenheid om onder deskundige leiding het Cuypershuis nader te bekijken. Wie aan de rondleiding wenst deel te nemen, wordt al om 12.30 uur verwacht én verzocht om vooraf deelname te melden. Tussen het einde van de rondleiding en het begin van de serie lezingen serveert de Zuidelijke Afdeling koffie en thee en volgens goed gebruik vlaai.

Aanmelden

Wees zo goed om u vooraf – en graag al voor 3 april (i.v.m. de rondleiding en de afspraken met het Cuypershuis en Nero) – via het bekende adres maatschappijzuid@gmail.com aan te melden en daarbij aan te geven of u ook bij de rondleiding aanwezig wilt zijn en of u mee wenst te borrelen en te dineren.