Vrijdag 24 maart 2023
om 09:30 uur
NIAS-zolder van het Oost Indisch Huis, Korte Spinhuissteeg 3, Amsterdam
gepubliceerd op 16 maart 2023
Dag van de Nederlandse Spraakkunst

Op vrijdag 24 maart aanstaande vindt in Amsterdam de veertiende Dag van de Nederlandse Spraakkunst plaats. Deze Dag van de Nederlandse Spraakkunst (voorheen: Dag van de Nederlandse Zinsbouw) is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines en theorieën) in debat gaan over thema’s die betrekking hebben op de Nederlandse fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek.

Het overkoepelende thema van de dag is Individuele variatie en het Nederlandse taalsysteem. Het programma bestaat uit vier blokjes, met telkens eerst een hoofdlezing, daarna een respondent die een aantal vragen en opmerkingen formuleert en ten slotte een discussie, waaraan uiteraard ook de toehoorders kunnen deelnemen. Het volledige programma kunt u via deze link bekijken.

Aanmelden

De Dag van de Nederlandse Spraakkunst vindt op vrijdag 24 maart plaats bij het Meertens Instituut in Amsterdam, om precies te zijn op de NIAS-zolder van het Oost Indisch Huis, Korte Spinhuissteeg 3. Deelname is gratis, inclusief broodjeslunch. U kunt zich tot uiterlijk 20 maart aanmelden via deze link.