Vrijdag 21 april 2023
om 13:30 uur
Aula, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
gepubliceerd op 3 maart 2023
Tiele-dag: de waarde van kennis

Op vrijdagmiddag 21 april aanstaande organiseert de Dr. P.A. Tiele-Stichting de jaarlijkse Tiele-dag in Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het thema dit jaar is De waarde van kennis. Dat boeken waarde hebben als kennisdragers staat buiten kijf. Maar hoe claim je als auteur die kennis in een tijd zonder wettelijk auteursrecht? Waarom is juist een schaapherder gekozen om zowel geleerde als praktische kennis te verspreiden? En hoe verwerk je kennis effectief tot een bruikbaar handboek voor studenten?

Het antwoord op deze vragen hoort u tijdens de Tiele-dag wanneer Nina Geerdink (Tiele-fellow 2022), Andrea van Leerdam (Tiele-fellow 2022) en Dieter Cammaerts (Tiele-scriptieprijswinnaar 2020) spreken over de resultaten van hun boekhistorische onderzoeken. Tijdens de middag maakt u ook kennis met de Tiele-fellows van dit jaar en wordt de winnaar van de Tiele-scriptieprijs 2022 bekendgemaakt.

Programma
13:15-13:30 Ontvangst met koffie en thee

13:30-13:40 Welkomstwoord door Wouter van Gils
13:40-14:05 Nina Geerdink, ‘Eigendomsclaims of investeringen? Waarom Nederlandse auteurs boekverkopersprivileges aanvroegen in de lange zeventiende eeuw’
14:05-14:30 Andrea van Leerdam, ‘Een herder als influencer: innovatieve overdracht van traditionele kennis in vroege gedrukte schaapherderskalenders’
14:30-14:55 Dieter Cammaerts, ‘Om de vervelende taak van het schrijven te verlichten: Augustinus Hunnaeus’ handboeken als kennisoverdragers in de 16de en 17de eeuw’
14:55-15:10 Pauze
15:10-15:35 Interview fellows 2023
15:35-15:45 Uitreiking scriptieprijs 2022
15:45-16:00 Lezing winnaar scriptieprijs
16:00-16:30 Afronding
16:30-17:30 Borrel

Aanmelden

Toegang is gratis. In verband met de catering graag aanmelden via info@tiele-stichting.nl. Dit kan tot en met 16 april.