gepubliceerd op 17 februari 2023
Een nieuwe Indische Letteren met Pamela Pattynama

Vorig jaar sprak Pamela Pattynama, emeritus bijzonder hoogleraar Koloniale en Postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, de zesde Indische Letterenlezing uit: Indië nu. Over koloniale teksten, film, her-herinneren en collectief geheugen.

Het koloniale verleden is vanaf de onafhankelijkheid van Indonesië een open zenuw geweest. De afgelopen tijd werd ‘doofpot’ Indië echter een hot item dat onze collectieve herinneringen onder druk zet. De verhitte debatten, de ophef, de pijn en woede bewijzen dat Indië geen verleden tijd is, maar lééft, verandert en deel uitmaakt van Nederland nu, cultureel, politiek en emotioneel. Maar hoe nu verder?

Dit nummer van Indische Letteren, het eerste van de 38ste jaargang, staat geheel in het teken van deze lezing. Pattynama heeft de lezing bewerkt en een nieuwe titel gegeven: Indië her-herinnerd. Over found footage, dekoloniseren en de veranderende herinneringscultuur.

Het lidmaatschap van de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde staat open voor iedereen. De contributie bedraagt 35 euro per jaar (abonnementen buitenland: 45 euro). Leden ontvangen vier keer per jaar het tijdschrift Indische Letteren. Aanmelden als lid kan via deze link. 

Indische Letteren, 38ste jaargang, nummer 1, Maart 2023.