gepubliceerd op 23 november 2022
Jan Lever – Honderd: terugblikken op leven en werk van VU-bioloog Jan Lever (1922-2010)

Op 10 november 2022 verscheen de bundel Jan Lever – Honderd: Terugblikken op leven en werk van VU-bioloog Jan Lever (1922-2010), onder redactie van Ab Flipse. Deze bundel werd gepresenteerd op een symposium ter gelegenheid van Levers honderdste geboortejaar. Lever werd in 1950 op jonge leeftijd benoemd tot lector en twee jaar later tot hoogleraar dierkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werd de belangrijkste grondlegger van de Biologie aan deze universiteit. Publieke bekendheid verwierf hij vooral door zijn intensieve betrokkenheid bij het onderwerp ‘schepping en evolutie’. Hij verdedigde, in talloze publicaties en lezingen, de principiële verenigbaarheid van scheppingsgeloof en evolutietheorie.

Historici, theologen en biologen blikken in deze bundel terug op zijn leven en werk. Hoe kunnen we zijn opvatting over schepping en evolutie begrijpen in de toenmalige context? Hoe heeft zijn denken zich ontwikkeld? En hoe kijken we hierop terug vanuit het huidige debat? Ook wordt gekeken naar zijn biologisch onderzoek en onderwijs, en diverse andere bezigheden. Hierdoor ontstaat een beeld van een veelheid aan activiteiten, maar ook van een onderliggende levens- en onderzoekshouding, die nog steeds kan inspireren.

Het boek is te koop voor € 15,00 ( incl. verzend- en administratiekosten). Bestellen kan door een e-mail met adresgegevens te sturen aan: a.c.flipse@vu.nl en tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over te maken naar rekening NL68 INGB 0006 8454 44 t.n.v. Stichting Batavia Academica te Amsterdam.

Jan Lever – Honderd: Terugblikken op leven en werk van VU-bioloog Jan Lever (1922-2010), HDC, paperback,  158 pag., € 15,-
ISBN: 9789072319418