vrijdag 9 december 2022 om 20:00 uur
Pieterskerk, Pieterskerkhof 1a, Leiden
gepubliceerd op 5 oktober 2022
51e Huizingalezing door Gunay Uslu

Op vrijdagavond 9 december spreekt Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media, de 51e Huizingalezing uit in de Pieterskerk in Leiden. De lezing ter nagedachtenis aan historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945) wordt sinds 1972 jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, en sinds 2014 ook door opinieweekblad EW. De titel van Gunay Uslu’s lezing luidt: Hoe Nederland cultuur waardeert. Van cultureel nationalisme tot corona en daarna (1872-2022 en verder).

Uslu zal in haar Huizingalezing reflecteren op de ontwikkeling van het cultuurbeleid in Nederland. Ze begint bij de periode van het cultureel nationalisme in het laatste kwart van de 19e eeuw, wanneer de overheid de primaire verantwoordelijkheid neemt voor het culturele leven en de ‘verheffing van de natie’ een ijkpunt vormt van het cultuurbeleid. Ze beschouwt de periode tot en met de coronapandemie, waarin zich het gemis aan cultuur pijnlijk openbaarde. Ze doet dit vanuit haar achtergrond als cultuurhistoricus én haar verantwoordelijkheid als staatssecretaris. Ze eindigt haar lezing dan ook met een vooruitblik: hoe gaan we sámen cultuur meer waarderen en recht doen aan de fundamentele rol die cultuur in onze levens heeft?

Aanmelden

De lezing vindt plaats op vrijdag 9 december 2022 in de Pieterskerk, Pieterskerkhof 1A te Leiden. De deuren van de Pieterskerk gaan open om 19:00 uur, start van de lezing is om 20:00 uur. Bezoekers ontvangen een boek met de tekst van de lezing en een drankje na afloop. Entree: € 19,50 (1e rang) / € 16,00 (2e rang). Kaarten zijn te verkrijgen via de website van de Pieterskerk.

De tekstuitgave van de Huizingalezing is na de lezing verkrijgbaar via de webshop van opinieweekblad EW of via de boekhandel. Op deze website vindt t.z.t. meer informatie over deze uitgave.