vrijdag 25 november 2022 om 15:30 uur
Vossiuszaal, UB Leiden, Witte Singel 27, Leiden.
gepubliceerd op 3 oktober 2022
Symposium ‘Reizen in de tijd van Bilderdijk’

Op vrijdagmiddag 25 november aanstaande vindt in de Universiteitsbibliotheek Leiden een symposium van onze Werkgroep Bilderdijk plaats. Het thema is Reizen in de tijd van Bilderdijk. Als sprekers treden o.a. Marita Mathijsen en Ton van Kalmthout op. Voorafgaand aan het symposium wordt de Algemene Ledenvergadering van Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ gehouden. De middag eindigt met het aanbieden van het nieuwe Jaarboek Bilderdijk 2022 aan Adriaan van Dis. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen. De toegang is gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Programma

14.00-15.00 Algemene Ledenvergadering Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’
15.00-15.30 Pauze
15.30-15.40 Opening door Rick Honings
15.40-16.05 Marita Mathijsen, Een nieuwe lente, een nieuw begin? De reis van Betje Wolff en Aagje Deken naar Frankrijk in 1788
16.05-16.30 Alina Viermann, ‘Tusschen de aarde en de maan’. Willem Bilderdijks Eene aanmerklijke luchtreis (1813) als voorloper van moderne sciencefiction
16.30.16.40 Muzikaal intermezzo, door singer-songwriter Eveline de Bruin
16.40-17.05 Ton van Kalmthout, Een dubbel geluk. De huwelijksreis van Willem de Clercq en Caroline de Clercq-Boissevain in 1818
17.05-17.15 Aanbieding Jaarboek Bilderdijk 2022 aan Adriaan van Dis
Circa 17.15 Afsluiting