donderdag 6 oktober 2022 om 20:00 uur
Spui25, Spui 25-27, Amsterdam
gepubliceerd op 19 september 2022
Twaalfde Jacob van Lenneplezing door Yolanda Rodríguez Pérez

Op donderdagavond 6 oktober wordt de twaalfde Jacob van Lenneplezing gehouden in Spui25 te Amsterdam. Deze jaarlijkse lezing, mede georganiseerd door Werkgroep De Moderne Tijd, beoogt de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw onder de publieke aandacht te brengen. Zij is in het leven geroepen bij gelegenheid van het afscheid van Marita Mathijsen als hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

De lezing wordt dit jaar uitgesproken door Yolanda Rodríguez Pérez, universitair hoofddocent Europese literatuur en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. De titel is Tussen afkeer en fascinatie: culturele hispanofobie en hispanofilie.

De historische en culturele banden tussen Nederland en Spanje zijn oud en bijzonder innig. Zonder de opstand tegen Filips II, geen Nederland, geen vader des vaderlands en geen nationale oorsprongsmythe. In deze Jacob van Lenneplezing onderzoekt Yolanda Rodríguez Pérez de representatie van Spanje en zijn culturele rol in 19e-eeuwse bronnen.

Het beeld en de culturele rol van Spanje zijn in Nederland hardnekkig bekeken vanuit een negatief perspectief. Dit geldt ook voor het Spanjebeeld van andere historische vijanden zoals Engeland. Tot voor kort werd aangenomen dat er na een lange periode van vroegmodern anti-hispanisme, aan het begin van de negentiende eeuw een nieuwe fase van romantische hispanofilie ontstond. Echter, de dynamiek van afkeer en fascinatie jegens de Spaanse cultuur was in beide historische perioden veel genuanceerder en ingewikkelder. Het ‘fobie-narratief’ en het ‘filia-narratief’ waren en zijn niet van elkaar te scheiden. Deze spanning komt veelvuldig terug in de representatie van Spanje en zijn culturele rol in negentiende-eeuwse bronnen. Wat te doen met de culturele invloed van de Spaanse vijand als men juist het oorspronkelijke Nederlandse (of Engelse) karakter wil onderstrepen en op zoek is naar nationale canons?

Aanmelden

De elfde Jacob van Lennep-lezing vindt plaats op donderdagavond 6 oktober van 20:00 tot 21:30 uur in Spui25 te Amsterdam. Deelname is gratis, maar u dient zich wel aan te melden via deze link.