gepubliceerd op 9 september 2022
Henriëtte de Beaufortprijs 2022 voor Mirjam van Hengel

Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden kent de Henriëtte de Beaufortprijs 2022 (over de jaren 2016-2021) toe aan Mirjam van Hengel voor Een knipperend ogenblik, Portret van Remco Campert, verschenen in 2018 bij De Bezige Bij. De prijs bestaat uit een oorkonde en 3.000 euro, en wordt op 15 oktober aanstaande uitgereikt te Leiden tijdens onze Laureatenmiddag.

De Henriëtte de Beaufortprijs, ingesteld in 1985, is een ‘prijs voor een in druk verschenen en in de Nederlandse taal geschreven biografie of autobiografie, afwisselend van de hand van een Nederlandse en van een Vlaamse auteur.’ Deze prijs wordt driejaarlijks uitgereikt. Dit jaar is de beurt aan een Nederlandse auteur. Het bekroonde werk moet voor het eerst in druk zijn verschenen in boekvorm, tijdschrift, week- of dagblad in de zes jaar voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt verleend.

De commissie van voordracht beschrijft het boek in haar advies als:

“Een prachtige biografie, gebaseerd op ‘vrijdagmiddaggesprekken’ die Mirjam van Hengel voerde met Remco Campert en zijn vrouw, Deborah. De biografe spreekt met de dichter, onderzoekt zijn oeuvre en representeert zijn leven, en, zoals zij schrijft in de inleiding, zij verbeeldt dat leven ook.”

De commissie is van mening dat Van Hengel met Een knipperend ogenblik opnieuw een hoogstaande bijdrage heeft geleverd aan de geschiedenis van de poëzie zonder de menselijkheid van het ontstaan en de werking daarvan uit het oog te verliezen.

“Het boek is uitnodigend en getuigt van superieure kennis van de Nederlandse poëzie en haar geschiedenis. Citaten uit het boek worden feilloos, deskundig en op natuurlijke wijze in het betoog opgenomen. Het boek heeft een sterke compositie, waarin persoonlijke ervaringen, artistieke netwerken en culturele ontwikkelingen als vanzelf worden behandeld. In het deel over jazz wordt bijvoorbeeld een treffende parallel gelegd met het ontstaan van Camperts poëzie. De biografie wordt zo een standaardwerk over de dichter in zijn tijd en is bijgevolg van hoge literatuur- en cultuurhistorische waarde.”

De commissie van voordracht bestond uit Suzanne van der Beek, Odile Heynders en Ton Naaijkens.

Lees hier het volledige Juryrapport Henriëtte de Beaufortprijs 2022