gepubliceerd op 20 augustus 2022
De Navorscher: over Jean Maurice Damblé

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is niet alleen een van de oudste verenigingen van ons land, maar vormt tevens een imposant netwerk van wetenschappers en onderzoekers. Via onze website en nieuwsbrief wil de MdNL haar leden de mogelijkheid geven voor hun onderzoek gebruik te maken van dit netwerk, door het stellen van vragen over personen, bronnen of ander documentair materiaal.

In deze De Navorscher vraagt Burchard Elias uw aandacht voor het volgende:

In 1947 verscheen van de hand van Johan Engelbert Elias (1875-1959) in De Nederlandsche Leeuw een artikel over de vader van zijn grootmoeder: Jean Maurice Damblé. Deze had altijd over zijn afkomst gezwegen en slechts meegedeeld dat hij geboren was in het departement van de Moezel. Rond 1788 zou hij naar de Republiek gekomen zijn. Hij hield zich daar bezig met de ontginning van woeste gronden in de omgeving van Zeist (Austerlitz). Elias schreef ook daar een artikel over dat in 1963 postuum gepubliceerd werd in Historia Agriculturae.

Dankzij de hulp van een Franse vriend weet ik nu dat Damblé in 1746 geboren werd in Kanfen in het departement van de Moezel. Hij volgde een opleiding bij de jezuïeten en had kerkelijke functies tot 1776. Daarna verdween hij archivalisch uit beeld tot zijn optreden in de Republiek. Nader onderzoek naar die periode leerde dat Elias zijn lotgevallen aldaar niet altijd even correct heeft weergegeven. Voor een belangrijk deel door het ontbreken van bepaalde gegevens die nu digitaal wel voorhanden zijn.

Wij zijn nu op zoek naar personen die Damblé bij hun onderzoek wellicht tegen gekomen zijn en nadere gegevens over hem kunnen verschaffen.

Drs. B.G.J. Elias, Amersfoort

b.g.j.elias@planet.nl

 

Wilt u de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde ook een vraag of verzoek voorleggen? Aarzel dan niet te e-mailen naar webredactie@mdnl.nl