gepubliceerd op 11 mei 2022
Frans Naerebout (1748-1818) en het Vlissingen van zijn tijd

Bij de Walburg Pers is onlangs het boek Frans Naerebout (1748-1818) en het Vlissingen van zijn tijd. Loods en burger van een stad in verval van Dirk Kolff verschenen. Frans Naerebout, mensenredder en ‘Vader van het Nederlandse Loodswezen’, maakte in zijn woonplaats Vlissingen de Patriotten- en de Bataafs-Franse tijd op z’n allerheftigst mee. Smokkelarij, kaapvaart, slavenhandel, Oranjeliefde en Oranjefurie, plundering, godsdiensttwist en burgerstrijd – alles speelde zich hier voor zijn ogen af.

De focus op Vlissingen en op de loodsenfamilie Naerebout, in die tijd bekende Nederlanders, brengt ons oog in oog met hen, mensen die lijfelijk de woede van hun medeburgers, de vernederingen van de Franse bezetting en het verval van hun stad ondervonden. Om de ontmoeting met hen, deze ambachtslieden, vissers, scheepsbouwers en loodsen, diakenen en leden van de burgerwacht, is het de auteur Dirk Kolff mede te doen. Daarnaast treden mannen naar voren die de waarde van mensen als Naerebout erkenden en hun de patronage gunden die hen overeind hield.

Frans Naerebout (1748-1818) en het Vlissingen van zijn tijd. Loods en burger van een stad in verval, Walburg Pers, gebonden, 600 pag., € 49,99
ISBN: 9789462498389