gepubliceerd op 10 april 2022
Nieuw in de DBNL: het Plakkaat van Verlatinge

Deze maand vinden we weer een aantal mooie nieuwe titels in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), waaronder een van de belangrijkste documenten uit de Nederlandse geschiedenis: het Plakkaat van Verlatinghe uit 1581 (ook wel Akte van Verlatinghe genoemd). Met deze akte verlieten de Noordelijke Nederlanden na een vergadering in de Staten-Generaal het Habsburgse Rijk en verklaarden ze niet langer bestuurd te willen worden door de koning van Spanje.

De DBNL brengt het Plakkaat van Verlatinge online in de editie van historica Nicolette Mout uit 2018. Mout schetst in een uitvoerige toelichting het historische en politieke belang van het Plakkaat van Verlatinge in de ontwikkeling van de Nederlandse Opstand. Ze beschrijft de denkbeelden, waarop de Nederlandse opstandelingen hun recht van verzet tegen de tirannie van de vorst baseerden, en maakt de politiek-historische en godsdienstige omstandigheden waarin het plakkaat tot stand kwam inzichtelijk.

Verder treft u deze maand onder andere werk van Rosalie Loveling en Johannes Kneppelhout aan in de DBNL. Voor een volledig overzicht van alle nieuwe titels klikt u hier.